Isusov misijski plan (1)

20. 11. 2022.

“Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.” (Djela 1,8)

Isus je imao plan. Uspješna misija nije nešto što se jednostavno dogodi. Potrebno je razmišljanje, usmjerenje i sila. Prvi korak u Isusovom velikom planu bio je da Njegovi sljedbenici budu potpuno osposobljeni za svoj zastrašujući zadatak. Neće im biti potrebno samo znanje, koje im je On pružio dok je bio na Zemlji, već i božanska sila.

Grčka riječ za “silu” je dinamis, iz koje izvodimo riječ “dinamit”. Živo se sjećam putovanja pustinjom u Južnoj Kaliforniji prije pedesetak godina. Moju pozornost privuklo je zasljepljujuće svjetlo koje je dopiralo iz daljine, s nekoliko kilometara udaljene planine. Vidio sam zatim golemi oblak prašine i krhotina. U tom trenutku moj su automobil zatresli prvi zvučni valovi i ja sam shvatio da sam bio svjedok snažne eksplozije. Ono što je eksplodiralo nesumnjivo je bio dinamit. Dinamit je oblik sile. Pavao povezuje evanđeosku poruku s tom istom silom kada piše da je “Evanđelje sila Božja za spasenje svakomu vjerniku” (Rimljanima 1,16).

On se ne stidi Evanđelja zato što se u njemu nalazi Božja sila. A apostol u prvim poglavljima Poslanice Rimljanima kristalno jasno naglašava da ljudi ne mogu spasiti sami sebe od grijeha. Koliko god se trudili, ne mogu se osloboditi njegovog pustošenja. Tu nastupa Božja sila. Bog može učiniti ono što mi ne možemo.

Ta istina primjenjuje se i na spašavanje grešnika i na širenje istine Evanđelja. A upravo je Duh Sveti Božje oruđe u tim zadacima. Djelovanje Duha temelj je sveg istinskog kršćanskog evangelizma. Bez Duha nema sile.

To nas dovodi do drugog dijela u Isusovom misijskom planu. On poziva svoje Duhom osposobljene sljedbenike da budu Njegova oruđa i svjedoci.

Ovdje nalazimo još jednu važnu grčku riječ, martis, “mučenik”. Prvobitno je riječ označavala nekoga tko je svjedočio na sudu. Međutim, u Novom zavjetu poprimila je značenje onoga tko je svjedočio ili iznosio svjedočanstvo o evanđeoskoj istini o Isusu. Poslije je označavala nekoga tko je radije spreman umrijeti nego da se odrekne Isusa i propovijedanja Njegove poruke.

Bog i dalje poziva ljude da budu Njegovi silni svjedoci. Danas On poziva mene i vas osobno. Kako ćemo odgovoriti?

 

Preporučujemo: