Isusov misijski plan (2)

21. 11. 2022.

“Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.” (Djela 1,8)

Kada razmišljamo o svjetskoj misiji, često zamišljamo odlazak u neku stranu zemlju u kojoj “pogani” nikada nisu čuli o Isusu. Krist je postavio upravo suprotan plan. Njegov nalog glasi da započnemo od “pogana” u svojem gradu.

Za najranije učenike to je bio Jeruzalem. Isus je godinama sijao sjeme Evanđelja u židovskoj prijestolnici. Upravo je tamo “bio osuđen i razapet. U Jeruzalemu su mnogi potajno vjerovali da je Isus iz Nazareta Mesija, a bilo je mnogo onih koje su svećenici i starješine prevarili. Njima trebaju objaviti Radosnu vijest.” (Djela apostolska, str. 21)

U Djelima apostolskim čitamo o ispunjavanju misijskog programa ili plana izloženog u Djelima 1,8. Poslušni Isusovom savjetu, Njegovi sljedbenici prvo su propovijedali Evanđelje u Jeruzalemu. A rod je brzo uslijedio zahvaljujući mnogim srcima koja su čekala i već poznavala Isusa, ali svoj život još nisu posvetila Njemu. Žetva je sada sazrela i oko tri tisuće židovskih vjernika krstilo se na blagdan Pedesetnice (Djela 2,41), a i drugi su se svakodnevno pridruživali Crkvi (redak 47). Čak su “mnogi svećenici prihvaćali vjeru” (Djela 6,7).

Dok je prvi korak u kršćanskoj misiji nakon Pedesetnice učinjen u Jeruzalemu (Djela 2—6), Stjepanovo mučeništvo (Djela 7) dovelo je do toga da se vjernici “raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim” (Djela 8,1). S tim događajem djelovanje kršćanske misije se raširilo poput prstenova u vodi nastalih padom kamena. U Djelima 8 opisuje se Filipova služba u Samariji. Zatim, u Djelima 10 prikazuje se Petar kako nevoljno odnosi poruku o Kristu poganima. A s obraćenjem poganina Kornelija otvorio se put naviještanju Evanđelja ostatku svijeta, što Djela izlažu u radu apostola Pavla od 13. do 28. poglavlja.

Pavlov rad, naravno, samo je jedan krak apostolske misije naviještanja Evanđelja do krajeva Zemlje. Kao što smo zapazili prije, Toma ga je odnio u Perziju i vjerojatno u Indiju. Drugi su objavljivali Radosnu vijest o Kristu u Africi i na drugim mjestima. Krug kršćanskog misionarskog rada širit će se sve dotle dok cijela Zemlja ne čuje poruku o uskrslom Kristu. “Tada će doći svršetak.” (Matej 24,14)