Isusov najveći dar

5. 09. 2022.

“Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Ivan 14,16.17)

S ovim redcima došli smo do još jednog značajnog predmeta u četvrtom evanđelju. Više nego u bilo kojoj drugoj knjizi u Bibliji, u Evanđelju po Ivanu nalazimo najizričitije i najdublje razumijevanje djelovanja Duha Svetoga. Isus će se više puta vraćati na ovaj predmet u 15. i 16. poglavlju želeći pripremiti učenike da vode Crkvu nakon Njegove smrti. Naglašavanje uloge Duha dostići će vrhunac na blagdan Pedesetnice kada učenici budu potpunije osposobljeni za zadaću objavljivanja Radosne vijesti o Isusu do krajeva Zemlje.

Dar Duha Svetoga u samom je središtu kršćanskog života. Ne samo da su pravi kršćani rođeni od Duha (Ivan 1,12; 3,3.5), već je svaki postupak u njihovom životu vođen onim što Ellen G. White naziva “Trećom Osobom Božanstva” (Evangelism, str. 617). “Ovaj obećani blagoslov”, čitamo u knjizi Isusov život, “donosi sa sobom sve druge blagoslove.” (str. 558) Dok je Isus pripremao učenike za svoj skori odlazak, nije slučajno što ih je stalno iznova poučavao o daru Duha. To je bila njihova najveća potreba. I ostaje najveća potreba onih Jaganjčevih sljedbenika koji žive u dvadeset prvom stoljeću.

U Ivanu 14,16 Isus ne daje obećanje o Duhu Svetom izdvojeno. U prethodnom retku On je rekao svojim sljedbenicima da će, ako Ga doista ljube, vršiti Njegove zapovijedi. S obzirom na izopačenost ljudske naravi, to nije lak zadatak. Pala ljudska bića ne mogu ih poštovati u duhu ljubavi bez božanske pomoći. Zato Isus u nastavku daje obećanje o “drugom Branitelju”. Riječ “Branitelj” nije potpuno logičan prijevod riječi parakletos, koja doslovno znači “pozvan na stranu”. Najpribližniji prijevod bio bi “Pomagač”.

Paraklet je onaj tko nekome pruža vodstvo, snagu i usmjerenje. Isus je dotad izvršavao te uloge za svoje sljedbenike.

Međutim, Njegov odlazak je na pomolu. Zato im obećava “drugog Pomagača”.

Ovdje trebamo za trenutak zastati i ozbiljno razmisliti o svojim vlastitim potrebama. Vrlo si lako možemo umisliti da smo dovoljni sami sebi — da možemo postići uspjeh u svojem kršćanskom iskustvu svojom voljom i snagom. Ali ako tako mislimo, varamo se kao i učenici. Naša je najveća potreba božanski Paraklet.

 

Preporučujemo: