Isusov posljednji poziv

30. 12. 2022.

“Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica! Duh i zaručnica vele: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi!’ Tko je žedan, neka dođe; tko želi, neka badava uzme vode života!” (Otkrivenje 22,16.17)

Cijelo Otkrivenje posvećeno je Isusu. Počinje izvještajem o Njemu kao Gospodinu crkava dok hoda među svijećnjacima. Odatle se prebacuje na Njegovo nebesko krunjenje kao Janjeta Božjeg i Lava iz Judinog plemena u 4. i 5. poglavlju. I nakon što je prikazan u svjetskoj povijesti, knjiga završava viđenjem o Njegovom dolasku na nebeskim oblacima kao slavnog Kralja Pobjednika koji provodi vječnost s otkupljenicima iz svih vjekova.

Pred kraj knjige On upućuje posljednji poziv vama i meni. Poziv jednostavno glasi: “Dođi”, ali postaje dublji time što se ponavlja u kontekstu nijemog svemira pred kojim naglašava činjenicu da je On “Izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica!”

Na početku Otkrivenja također nalazimo Isusov poziv. “Evo”, kaže On, “stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovu prijestolju. Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama!” (Otkrivenje 3,20-22)

Osvrćući se na taj poziv, Ellen G White piše: “Isus ti svakog dana govori: ‘Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom.’ (Otkrivenje 3,20) Isus je dao svoj dragocjeni život za tebe kako bi ti dobio dio u Njegovoj božanskoj naravi ako utečeš od tjelesnih želja ovoga svijeta. Zato se predaj Njemu kao dokaz svoje zahvalne ljubavi. Da nam Kristova ljubav nije bila udijeljena u obilnoj mjeri, mi bismo sada bili obuzeti beznadnim očajem, u duhovnoj ponoćnoj tami. Svaki dan zahvaljuj Bogu što nam je dao Isusa.” (Božji sinovi i kćeri, str. 237)

Sve zvuči toliko varljivo lako — “dođi”, “otvori”, “daj”. I zapravo je jednostavno.

Vi i ja imamo mogućnost izbora. Možemo živjeti bez nade ili svoj pogled čvrsto držati na Isusu, predati Mu svoj život i svakodnevno hodati s Njim u svojem životu.

Odluka je jednostavna, ali i osobna. Nemoj samo gledati u Isusa, moj prijatelju, već nešto učini. Upravo sada!

 

Preporučujemo: