Isusova služba odgovaranja na molitve

3. 12. 2022.

“Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život. Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili.” (1. Ivanova 5,13-15)

Isus u svojoj nebeskoj velikosvećeničkoj službi ne samo da nas može spasiti kao naš Zastupnik i Posrednik, već obavlja i službu u okviru koje odgovara na molitve svojih sljedbenika koji su još na Zemlji.

U danima kada je hodao sa svojim učenicima, višeput im je ponovio da će njihove molitve biti uslišane. I sada kada je na Nebu, Ivan otkriva još nekoliko pojedinosti o tome kako molitva djeluje. U središtu je, kao što možemo očekivati, Isus. Zahvaljujući Njegovom zemaljskom djelu učinjenom za nas, možemo s pouzdanjem doći pred Oca u Njegovo ime, znajući “da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo”, imamo sigurnost da će Bog Otac i Bog Sin odgovoriti na naše molitve djelovanjem Boga Duha Svetoga i anđela koji izvršavaju Njegov nalog. Takva je Kristova nebeska služba uslišavanja molitava. Imamo Prijatelja na Nebu koji je postao jedan od nas i zna naše potrebe zahvaljujući neposrednom iskustvu, i više je nego spreman uslišati molitve svojih svetih. Služba vezana za molitvu Njegova je glavna svećenička aktivnost u naše vrijeme.

Dok razmišljamo o današnjim redcima, uočavamo kako Ivan ima zanimljivu naviku da svrhu svojeg pisanja iznese na kraju spisa umjesto na početku. Tako pred kraj četvrtog evanđelja on govori svojim čitateljima: “A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu.” (Ivan 20,31)

Isto kaže sličnim riječima u 1. Ivanovoj 5,13, ali s jednom razlikom. On je napisao evanđelje da bi čitatelji mogli povjerovati u Isusa i tako imati život. Poslanicu je, međutim, uputio onima koji su već bili vjernici, ali čija je vjera bila uzdrmana unutarnjim sukobom u zajednici. Nisu bili sigurni u svoj položaj pred Bogom i trebali su povratiti svoju vjeru.

Neki od nas spadaju u tu drugu skupinu. Prihvatili smo Isusa, ali smo izloženi udarcima svojih vlastitih nedostataka i možda povrijeđeni od strane vjernika koji su u svojoj nesmotrenosti poljuljali našu vjeru. Ivan želi da znamo kako usprkos svim izazovima s kojima se suočavamo i svim preprekama koje život stavlja na naš put, možemo imati povjerenje u Prijatelja na Nebu spremnog da usliša sve molitve prema Božjoj volji.

 

Preporučujemo: