Isusova velikosvećenička molitva (3)

17. 09. 2022.

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me, da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao! … Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja. … Oče pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, i ovi su spoznali da si me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću ga objavljivati, da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima.” (Ivan 17,20-26)

Isusova molitva proširila se s Njegovih osobnih zebnji na cijeli svijet. Prvo se molio za sebe kada se suočio s križem. Zatim se molio za svojih dvanaest učenika i za Božju silu da ih sačuva. Sada u trećem dijelu moli se za sve učenike u svim krajevima Zemlje do svršetka vremena.

U posljednjem dijelu molitve iznose se određene činjenice o Isusu. Prvo, prikazuje se Njegova savršena vjera i potpuno povjerenje. On se nalazi u društvu nekoliko zbunjenih, zavađenih učenika dok Ga očekuje križ, a ipak se moli za one koji će povjerovati u Njegovo ime zahvaljujući njihovoj službi. On nije gledao na Crkvu kakva je sada, već kakva će biti u budućnosti. Isus je vidio budućnost očima vjere utvrđene na povjerenju u Oca.

Drugo što ovaj dio molitve pokazuje o Isusu jest da je imao povjerenje u ljude. Očima vjere vidio je pokret koji izrasta iz djelovanja male skupine pojedinaca koji su u najmanju ruku zbunjeni. To povjerenje proteže se od prvih sljedbenika na one koji će živjeti kroz čitavu povijest, pa čak i na nas na svršetku vremena.

Poput drugog dijela molitve, i ovaj treći usredotočen je na jedinstvo i želju da mi kao Njegov narod nadvladamo sebične razlike i ostvarimo ljubav i jednodušnost koje su najbolje prikazane božanskim Trojstvom. Kao što su Isus, Otac i Duh jedno u ciljevima i namjerama, tako i Njihova Crkva treba biti jedno na Zemlji. Zašto je to jedinstvo toliko važno? “Da svijet upozna da si me ti poslao.” (redak 23) Ništa toliko ne remeti crkveno svjedočenje svijetu kao nejedinstvo među onima koji tvrde da slijede istoga Gospodina. Ta nas misao vraća u Ivan 13,35 i nadahnute riječi da će svi znati da smo kršćani po našoj međusobnoj ljubavi.

Oče, osposobi me da imam Isusov um, oči vjere koje vide nadu čak i u naizgled beznadnim situacijama i ljudima. I osposobi me da pobijedim sebe i dostignem ljubav Trojstva koja je temelj Tvojega kraljevstva.

 

Preporučujemo: