Isusovi suradnici

28. 03. 2015.

“Tada im reče: Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!” (Marko 16,15)

Jednoga dana prišao sam čovjeku koji je prao automobil. Na moje iznenađenje, on me je odmah upitao: “Što nosite u torbi?” Rekao sam mu da bismo na to pitanje mogli odgovoriti u njegovoj kući da odgovor bude potpuniji, a on me je srdačno pozvao unutra.

Romeo Arboleda upoznao me je sa svojom ženom Malou i njihovo troje djece, Froilanom, Charlom i Jashinom. Zatim mi je rekao da se njegova supruga moli Bogu da im pošalje glasnika koji bi im mogao iznijeti biblijske istine.

Prije nego što sam otišao, kupili su komplet knjiga The Bible Story (Biblijske priče) s tim da nekako ugovorimo redovna proučavanja Biblije. Složio sam se i rado s njima upoznao Ester Belgu, ženu iz središnje adventističke crkve u Manili, koja je s njima nastavila proučavati Bibliju.

Dvadeset tri godine poslije ja sam se našao na zdravstvenoj konvenciji u gradu Cebu. Čovjek koji mi je prišao i pozdravio me, upitao me: “Zdravo, brate Jhun! Prepoznaješ li me?” Predstavio se kao Romeo Arboleda. Odjednom, kao pod svjetlom bljeskalice, sjetio sam ga se iz tog dragocjenog vremena u svojoj mladosti u kad sam radio s literaturom. Ispričao mi je svoje iskustvo obraćenja.

Srce mi se topi od radosti kad pomislim kakav čudesan i nevjerojatan učinak proizvedu tiskane stranice kad se udruže s jednim običnim susretom. Presretan sam što literarni evanđelisti mogu odigrati tako važnu ulogu u promjeni srca i spasenju duša kada dopuste Bogu da im pomogne u objavljivanju Radosne vijesti o spasenju svijeta!

“Spasiteljev nalog učenicima obuhvaća sve vjernike do svršetka vremena. Svima do kojih je došlo nebesko nadahnuće povjereno je objavljivanje Evanđelja. Svi koji primaju Kristov život rukopoloženi su za rad na spašavanju bližnjih. Crkva je osnovana zbog ovog djela i svi koji preuzimaju na sebe njezin sveti zavjet obvezuju se da će biti Kristovi suradnici.” (Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 466)

Kakva je uzvišena prednost biti “Kristov suradnik”!

Jhun F. de Jonggoi, Filipini