Iz pobjede u pobjedu

20. 04. 2024.

“A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.” (1. Ivanova 5,4)

U Kristu je osigurano obnovljenje i pomirenje. Provalija nastala zbog grijeha premoštena je križem na Golgoti. Isus je platio punu, potpunu otkupninu kojom je grešniku oprošteno, a pravednost Zakona održana. Svi koji vjeruju da je Krist prava Žrtva pomirnica mogu doći i primiti oprost za svoje grijehe, jer je Kristovim zaslugama uspostavljena veza između Boga i ljudskog roda. Bog me može primiti kao svoje dijete, a ja Ga mogu nazvati svojim ljubljenim Ocem i radovati se u Njemu.

Jedino po Kristu možemo položiti svoju nadu u Nebo jer je On naša Zamjena i naš Zalog. Prestupili smo Božji zakon, a djelima Zakona nijedno tijelo neće se opravdati. Najveći napori koje mi u svojoj snazi možemo uložiti bezvrijedni su kada trebamo zadovoljiti sveti i pravedni Zakon koji smo prekršili; ali vjerom u Krista možemo se pozvati na pravednost Božjeg Sina, jer je ona dovoljna za sve. Krist je u svojoj ljudskoj naravi zadovoljio zahtjeve Zakona. On je ponio prokletstvo Zakona umjesto grešnika, obavio djelo pomirenja za njih, “da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni”. Istinska vjera prisvaja Kristovu pravednost i grešnici postaju pobjednici s Kristom jer su postali dionici božanske naravi, i tako se sjedinilo božansko i ljudsko.

Svi koji pokušavaju dospjeti na Nebo svojim djelima držanja Zakona pokušavaju nemoguće. Ne možemo se spasiti bez poslušnosti, ali naša djela ne mogu biti samo naša; Krist treba djelovati u nama da hoćemo i činimo ono što je Njemu ugodno. Da se možemo spasiti vlastitim djelima, možda bismo imali nešto u sebi čemu bismo se mogli radovati. Napor koji činimo u svojoj snazi da steknemo spasenje predstavljen je Kajinovom prinesenom žrtvom. Sve što čovjek čini bez Krista uprljano je sebičnošću i grijehom; ali ono što učini vjerom, prihvatljivo je Bogu. Kad pokušavamo steći Nebo Kristovim zaslugama, duša napreduje. “Gledajući na utemeljitelja i usavršitelja vjere Isusa” (Hebrejima 12,2 — Šarić), stječemo sve veću snagu, idemo iz pobjede u pobjedu; jer po Kristu Božja milost omogućila nam je potpuno spasenje. (Review and Herald, 1. srpnja 1890.; Selected Messages, sv. 1, str. 363,364)