Izaija 10

3. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 10”.

1 »Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne i koji ispisuju zloću što su je propisali, 2 da uboge odbiju od suda i otmu pravo sirotinji mog puka, kako bi udovice bile njihov plijen i kako bi oplijenili siročad. 3 Ta što ćete učiniti u dan pohođenja i pogibli kad izdaleka dođe? Komu ćete uteći za pomoć? Gdje li ćete slavu svoju ostaviti? 4 Bez mene ćete se pognuti pod sužnjima i pasti pod pobijenima.« U svemu tome gnjev njegov neće se odvratiti, nego će mu ruka i dalje ostati ispružena. 5 »Jao Asiru, šibi gnjeva mojega! Jer štap u njihovoj ruci — to je srdžba moja. 6 Njega ću poslati na narod bezbožan i zapovjedit ću mu za puk bijesa mojega da se naplijeni plijena i nagrabi grabeža i da ga izgazi kao blato na ulicama. 7 Ali on nije tako mislio i srce njegovo nije tako namislilo, nego mu na srcu bijaše da zatre i istrijebi nemalo narodā. 8 Jer on reče: ‘Nisu li svi moji knezovi kraljevi? 9 Nije li Kalno kao Karkemiš? Nije li Hamat kao Arpad? Nije li Samarija kao Damask? 10 Kao što je ruka moja našla kraljevstva kumirā, a njihovih je rezanih likova više nego u Jeruzalemu i Samariji. 11 Kako sam učinio Samariji i njezinim kumirima, neću li tako učiniti Jeruzalemu i njegovim idolima?’« 12 I dogodit će se, kad Gospodin dovrši sve svoje djelo na gori Sionu i u Jeruzalemu, da će reći: »Kaznit ću plod osorna srca kralja asirskoga i sjaj njegovih uznositih očiju.« 13 Bijaše, naime, rekao: »Učinih to snagom ruke svoje i mudrošću svojom, jer sam razborit; i uklonih međe pucima i blaga njihova opljačkah, i kao silnik oborih stanovnike njihove. 14 I kao što bi našla gnijezdo, ruka moja nađe bogatstvo puka; i kao što bi netko pokupio ostavljena jaja, ja sam pokupio svu zemlju. I ne bijaše nikoga da krilima mahne il’ otvori usta i zapijuče.« 15 Zar se sjekira hvasta ponad onoga koji siječe njome? Hoće li se pila veličati ponad onog koji njome pili? Kao da bi šiba mahala na one koji je podižu ili kao da bi se štap digao da nije od drveta. 16 Zato će Gospodin, Gospod Nad Vojskama, poslati neishranjenost pretilnicima svojim; i pod slavom svojom zapalit će plamen kao plamen ognjeni. 17 I svjetlost Izraelova postat će oganj, a Svetac njegov bit će plamen; i sažgat će i proždrijeti trnje njegovo i draču njegovu u jednome danu. 18 I uništit će slavu šume njegove i plodna polja njegova, i duše i tijela; i bit će kao bolesnik kad klone. 19 A ostalih stabala šume njegove bit će tako malo na broj da će ih dijete moći popisati. 20 I dogodit će se u onaj dan da se ostatak Izraelov i preživjeli iz doma Jakovljeva neće više oslanjati na onoga koji ih udara, nego će se istinski osloniti na Gospoda, Sveca Izraelova. 21 Ostatak će se vratiti Bogu silnomu, ostatak Jakovljev. 22 Jer sve ako puka tvojega, Izraele, bude kao pijeska morskoga, samo će se ostatak njegov vratiti. Određeno je uništenje, pravda će se preliti. 23 Jer će onaj koji je odredio — Gospodin, Gospod Nad Vojskama — izvršiti uništenje posred sve zemlje. 24 Stoga ovako veli Gospodin, Gospod Nad Vojskama: »Puče moj, koji prebivaš na Sionu, ne boj se Asirije kad te šibom tuče i štap svoj podiže na te, po uzoru na Egipat. 25 Jer još malo, koji časak, i srdžba će prestati, i gnjev će se moj okrenuti k njihovoj propasti.« 26 Tada će Gospod Nad Vojskama na nj podići bič kao što je bio pomor Midjana na Orebovoj stijeni; i kao što je štap njegov bio nad morem, tako će ga podići po uzoru na Egipat. 27 I dogodit će se u onaj dan da će se breme njegovo skinuti s tvog ramena, i jaram njegov s tvojega vrata; i zbog pomazanja jaram će se skršiti. 28 On dođe u Ajat, prođe kroz Migron, kod Mikmaša rasprti prtljag svoj. 29 Prelaze klance govoreći: »Geba nam je noćište.« Rama drhti, Gibea Šaulova bježi. 30 Viči iza glasa, kćeri galimska! Posluhni, Laiše! Jadni Anatote! 31 Madmena pobježe, utekoše stanovnici gebimski. 32 Još toga dana zaustavit će se u Nobu; mahnut će rukom svojom na goru kćeri sionske, na brdo jeruzalemsko. 33 Gle, Gospodin, Gospod Nad Vojskama, okresat će grane s treskom; i oni koji su visoka stasa bit će posječeni, i oni koji su oholi bit će poniženi. 34 A šumski će gustiš isjeći željeznom sjekirom; i Libanon će pasti od Silnoga.