Izaija 11

4. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 11”.

1 I isklijat će mladica iz stabla Jišajeva i iznići će izdanak iz korijenja njegova. 2 I na njemu će počivati Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razbora, Duh savjeta i sile, Duh spoznaje i straha Gospodnjega. 3 I on će ugodu nalaziti u strahu Gospodnjemu; i neće suditi po viđenju očiju svojih niti će presuditi po čuvenju svojih ušiju, 4 nego će po pravdi suditi ubogima i po pravici presuditi potlačenima. I udarit će zemlju šibom svojih usta, i ubiti opakoga dahom svojih usana. 5 I pravednost će mu biti pojas na bokovima, a vjernost mu pojas po bedrima. 6 I vuk će prebivati s janjetom, a leopard ležati s kozletom; i tele i lavić i tovljenče zajedno će biti, a malo će ih dijete voditi.7 Napasat će se i krava i medvjedica, a mladunčad njihova zajedno će ležati; lav će jesti slamu kao i govedo. 8 I igrat će se dojenče nad kobrinom rupom, a sisanče će ruku svoju u ljutičinu jamu zavlačiti. 9 »Zlo više neće činiti i neće zatirati na svoj svetoj gori mojoj; jer će se zemlja napuniti spoznajom Gospoda, kao što vode prekrivaju more. 10 I u onaj dan pojavit će se korijen Jišajev koji će stajati kao stijeg pucima; njega će tražiti narodi, i počivalište njegovo slavno će biti.« 11 I dogodit će se u onaj dan da će Gospodin opet, po drugi put, ruku svoju pružiti da otkupi ostatak puka svojega, one koji budu preostali, iz Asirije i iz Egipta i iz Patrosa i iz Kuša i iz Elama i iz Šinara i iz Hamata i s morskih otoka. 12 I podignut će stijeg narodima, i sabrati prognanike Izraelove, i skupiti rasijanike Judine s četiriju krajeva zemlje. 13 I nestat će zavisti Efraimove, i bit će istrijebljeni neprijatelji Judini; Efraim neće zavidjeti Judi, a Juda neće neprijateljevati s Efraimom. 14 Nego će Filistejcima na zapadu sletjeti na rame, zajedno će oplijeniti sinove Istoka. Ruku će svoju pružiti na Edom i Moab, a sinovi će im se Amonovi pokoriti. 15 I zatrt će Gospod jezik mora egipatskog, i rukom svojom mahnuti nad Rijekom svojim vjetrom silnim; i razbit će je u sedam rukavaca da se može prijeći u obući. 16 I bit će tamo put za ostatak puka njegova koji bude preostao iz Asirije, kao što je bio za Izrael u dan kad su izašli iz zemlje egipatske.