Izaija 13

6. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 13”.

1 Proročanstvo o Babilonu što ga vidje Izaija, sin Amosov. 2 »Na goletnoj gori dignite stijeg, k njima vinite glas; mahnite rukom neka uđu na vrata kneževska. 3 Ja sam zapovjedio svojim posvećenicima i ja sam pozvao svoje junake, koji se raduju mojoj uzvišenosti, da izvrše moj gnjev.« 4 Žamor mnoštva u gorama, kao mnogobrojna puka! Bučni žamor kraljevstava sakupljenih naroda! Gospod Nad Vojskama vojsku za boj pregleda. 5 Dolaze iz zemlje daleke, s kraja nebesa — Gospod i oruđa gnjeva njegova — da unište svu zemlju. 6 Kukajte, jer blizu je dan Gospodnji; dolazi kao zator od Svemogućega. 7 Zato će sve ruke klonuti i svako će se srce čovječje istopiti. 8 I bit će prestravljeni; obuzet će ih trudovi i boli, previjat će se kao rodilja. Čudit će se jedan drugomu, lica će im biti kao lica plamenova. 9 Evo, dan Gospodnji dolazi — okrutan, s bijesom i gnjevom žestokim — da zemlju u pustoš pretvori i istrijebi iz nje grješnike. 10 Jer zvijezde nebeske i sazviježđa njihova neće sijati svojom svjetlošću; sunce će potamnjeti o svom izlasku, a mjesec neće isijavati svjetlost svoju. 11 Tako ću svijet kazniti za zloću, i opake za bezakonje njino; i dokrajčit ću ponos oholih i poniziti obijest silnih. 12 Učinit ću da čovjek bude dragocjeniji od najčišćega zlata, i zemnik od zlata ofirskoga. 13 Zato ću potresti nebesa, i zemlja će se pomaknuti s mjesta svojega od bijesa Gospoda Nad Vojskama i u dan žestine gnjeva njegova. 14 I bit će kao gazela progonjena i kao ovce koje nitko ne sabire; svatko će se okrenuti k svojemu puku i svatko će bježati u svoju zemlju. 15 Tko god bude nađen, bit će proboden; i tko god bude uhvaćen, past će od mača. 16 I njihova nejačad bit će smrskana njima naoči; kuće će im biti opljačkane, a žene im silovane. 17 Evo, ja ću na njih podići Medijce koji neće mariti za srebro i zlato, jer u njemu neće uživati. 18 I mladiće će njihovi lukovi satirati, ni na plod utrobe neće se smilovati, oko im se ni nad djecom sažaliti neće. 19 A Babilon, dika kraljevstava, ures ponosa Kaldejaca, bit će kao Sodoma i Gomora kad ih Bog zatrije. 20 Nikad se više neće naseliti, i od koljena do koljena neće biti nastanjen; ni Arapin ondje neće razapeti šator niti će pastiri ondje počivati. 21 Nego će zvijeri pustinjske počivati ondje, kuće će im napuniti sove; i nojevi će se ondje nastaniti, a jarci će ondje poskakivati. 22 I hijene će zavijati po njihovim tvrđavama, a zmajevi po raskošnim dvorima. I njegovo će vrijeme uskoro doći, i dani njegovi neće se produljiti.