Izaija 15

8. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 15”.

1 Proročanstvo o Moabu. Budući da je obnoć razoren Ar Moapski i razrušen, budući da je obnoć razoren Kir Moapski i razrušen, 2 uzlaze u Bajit i Dibon, na uzvišice, da plaču. Moab jauče nad Nebom i nad Medebom; sve njihove glave bit će plješive, a svaka brada obrijana. 3 Po svojim ulicama pripasuju kostrijet, po vrhovima svojih krovova i na svojim trgovima svi jauču suze lijuć’. 4 Vikat će i Hešbon i Eleale, do Jahasa glas će im se čuti. Zato će vojnici Moaba podvikivati, duša njegova drhtat će u njemu. 5 »Srce moje ridat će za Moabom, bjegunci njegovi bježat će do Soara kao trogodišnja junica. Jer će Luhitskim usponom uspinjat’ se plačući, jer će putem horonaimskim nad propašću razlijegat’ se vapaj; 6 jer će vode nimrimske postati pustoš; jer će bilje usahnuti, trave će nestati, zeleni više neće biti. 7 Zato će izobilje što su ga stekli i sve što su prištedjeli odnijeti na Potok vrba. 8 Jer vapaj se razliježe moapskim granicama, jauk njegov do Eglaima, jauk njegov i do Beer-Elima. 9 Jer vode dimonske pune su krvi. Ta još ću svaliti na Dimon: lavove na preživjele iz Moaba i na ostatak zemlje.«