Izaija 16

9. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 16”.

1 Pošaljite jaganjca vladaru zemlje, od Sele prema pustinji do gore kćeri sionske. 2 I bit će kao ptica lutalica otjerana s gnijezda; takva će kći moapska biti na arnonskim gazovima. 3 Pokrenite vijećanje, izvršite sud; učini da sjena tvoja sred podneva bude kao noć, sakrij prognanike, ne izdaj bjegunca. 4 Neka moji prognanici borave kod tebe, Moabe, budi im skrovište pred pustošnikom; jer nestat će tlačitelja, prestat će pustošenje, iščeznut će ugnjetač iz zemlje. 5 A prijestolje će se utvrditi milosrđem, i on će na njemu sjediti u istini, u šatoru Davidovu, sudeći i tražeći pravdu i požurujući pravednost. 6 Čuli smo za oholost Moabovu — veoma je ohol; za njegovu ponositost i uznositost njegovu i za njegov bijes. Ispraznosti njegove neće samo tako proći. 7 Zato će zakukati Moab, za Moabom svi će zakukati. Jadikovat ćete za temeljima Kir-Hareseta — doista su razvaljeni. 8 Jer usahnuše polja hešbonska i loza Sibmina, gospodari narodā pomlatiše vitice njezine; dopirahu do Jazera, vijugahu pustinjom, izdanci joj se pružahu prelazeći more. 9 Zato ću plačem jazerskim plakati za lozom Sibminom; natopit ću te suzama, Hešbone i Eleale, jer krik se sruči nad tvojim ljetnim plodovima i nad žetvom tvojom. 10 Nestat će iz plodna polja i veselja i radosti, a u vinogradima neće biti klicanja i pokliča; gazitelji neće gaziti vino u kaci, zaustavit ću viku njihovu. 11 Zato moja utroba za Moabom kao harfa ječi, a nutrina moja za Kir-Heresom. 12 I dogodit će se, kad se pokaže da se Moab izmorio na uzvišici, da će doći u svoje svetište pomoliti se, ali ništa neće postići. 13 Ovo je riječ što je Gospod nekoć prozbori o Moabu. 14 A sada Gospod prozbori govoreći: »U tri godine, kao što su godine najamničke, slava će Moabova, sa svim onim velikim mnoštvom, potamnjeti, a ostatak će biti vrlo malen i nemoćan.«