Izaija 18

11. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 18”.

1 Jao zemlji zujećih krila koja leži onkraj rijeka etiopskih, 2 koja morem šalje poslanike, i čamce od rogoza površjem voda, govoreći: »Idite, glasnici hitri, narodu stasitu i glatkoputu, puku strašnu od njegova nastanka pa nadalje, narodu moćnom i gazilačkom, čiju su zemlju ispresijecale rijeke.« 3 Svi stanovnici svijeta, i vi, žitelji zemlje, kad se podigne stijeg na gorama, gledajte; i kad rog zatrubi, slušajte. 4 Jer ovako mi reče Gospod: »Umirit ću se i pogledati sa svojega mjesta, kao blještava pripeka za sunčevine, kao rosni oblak za žetvene pripeke.« 5 Jer prije berbe, kad pup ocvate i cvijet postane dozreli grozd, kosirom će posjeći mladice, ukloniti i odrezati grane. 6 Bit će zajedno ostavljeni grabljivicama gorskim i zvijerima zemaljskim; i grabljivice će na njima ljetovati, a sve zvijeri zemaljske na njima će zimovati. 7 U ono vrijeme donosit će se dar Gospodu Nad Vojskama — od puka stasita i glatkoputa i od puka strašna od njegova nastanka pa nadalje, naroda moćnog i gazilačkog, čiju su zemlju ispresijecale rijeke — k mjestu imena Gospoda Nad Vojskama, na goru Sion.