Izaija 2

25. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 2”.

1 Riječ što je vidje Izaija, sin Amosov, o Judi i Jeruzalemu. 2 I dogodit će se na svršetku danā da će gora Doma Gospodnjega biti postavljena povrh gora i uzdignuta iznad brjegova; i svi narodi k njoj će se slijevati. 3 I mnogi će puci doći i reći: »Dođite, uzađimo na goru Gospodnju, u Dom Boga Jakovljeva, da nas pouči svojim putovima i da hodimo njegovim stazama.« Jer će iz Siona Zakon izaći, i iz Jeruzalema riječ Gospodnja. 4 I on će suditi među narodima i prekoriti mnoge pukove; a oni će svoje mačeve prekovati u plugove, i svoja koplja u srpove. Narod na narod neće mača dizati niti će se više učit’ ratovanju. 5 Dođi, dome Jakovljev, da hodimo u svjetlosti Gospodnjoj! 6Jest, ti si ostavio svoj puk, dom Jakovljev, jer su puni zala s istoka i gatara kao Filistejci, i idu pod ruku s djecom tuđinaca. 7 I zemlja im je puna srebra i zlata, i blagu njihovu kraja nema; i puna im je zemlja konjā, i nema kraja njihovim kočijama. 8 Puna im je zemlja i kumira; klanjaju se djelu ruku svojih što ga njihovi prsti načiniše. 9 A čovjek će se pognuti, i ponizit će se čovjek — ali im ne praštaj. 10 Uđi u stijenu i sakrij se u prašinu pred strahotom Gospodnjom i krasotom veličanstva njegova! 11 Ohole oči čovjekove bit će ponižene i uznositost ljudska bit će satrta; i Gospod će se sam uzvisiti u onaj dan. 12 Jer dan Gospoda Nad Vojskama dolazi na svakog oholog i uznositog, i na svakog koji se uzvisuje — da bi se ponizio; 13 i na sve cedre libanonske visoke i uzdignute, i na sve hrastove bašanske; 14 i na sve gore visoke i na sve brjegove uzdignute; 15 i na svaki visoki toranj i na svaki tvrdi zid; 16 i na sve brodove taršiške i na sve vrijedne slike. 17 I bit će satrta oholost čovjekova i ponižena uznositost ljudska; i Gospod će se sam uzvisiti u onaj dan. 18 A kumire će posvema istrijebiti. 19 I ljudi će ulaziti u špilje kamene i u duplje zemaljske pred strahotom Gospodnjom i krasotom veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju. 20 U onaj dan čovjek će svoje kumire od srebra i svoje kumire od zlata, što ih je sebi načinio da im se klanja, baciti krticama i šišmišima, 21 ulazeći u raspukline stijena i u rasjede hridina pred strahotom Gospodnjom i krasotom veličanstva njegova, kad on ustane da potrese zemlju. 22 Okanite se vi čovjeka kojemu je dah u nosnicama; jer kakva vam korist od njega?