Izaija 20

13. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 20”.

1 One godine kad Tartan dođe u Ašdod, pošto ga onamo posla Sargon, kralj asirski, te zavojšti protiv Ašdoda i zauze ga, 2 u to vrijeme prozbori Gospod preko Izaije, sina Amocova, govoreći: »Idi i razdriješi kostrijet sa svojih bokova i skini svoju obuću s nogu svojih.« On tako i učini hodeći gol i bos. 3 Tada reče Gospod: »Kao što je sluga moj Izaija tri godine hodio gol i bos kao znak i čudo protiv Egipta i Etiopije, 4 tako će kralj asirski u sužanjstvo odvesti Egipćane, i u uzništvo Etiopljane, mlade i stare, gole i bose, otkrivenih stražnjica, na sramotu Egipćanima. 5 Tada će se smesti i postidjeti zbog Etiopije, svoje uzdanice, i Egipta, slave svoje. 6 I reći će u onaj dan žitelji ovoga pomorja: ‘Evo, takva je naša uzdanica kamo smo bježali po pomoć da bismo se izbavili od kralja asirskoga. Ta kako ćemo mi uteći?’«