Izaija 22

15. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 22”.

1 Proročanstvo o dolini viđenja. Što ti je sad da si sav uzašao na krovove, 2 ti koji si pun vreve, grade bučni, grade razdragani? Tvoji pobijeni nisu pobijeni mačem niti su u boju poginuli. 3 Svi tvoji glavari zajedno pobjegoše, svezani od strijelaca; svi koji se u tebi nađoše, zajedno su svezani, premda bježahu izdaleka. 4 Zato rekoh: »Odvratite pogled od mene, zaplakat ću gorko. Ne trudite se da me utješite zbog zatora kćeri puka mojega.« 5 Jer ovo je dan pomutnje i gaženja i rasula od Gospodina, Gospoda Nad Vojskama, u dolini viđenja — rušenje zidova i krik prema gorama. 6 I Elam tobolac uzima, s kolima ljudi i konjanicima, a Kir štit otkriva. 7 I dogodi se da se tvoje birane doline napuniše kolima, a konjanici zauzeše položaj na dverima. 8 Tako raskri Judino pokrivalo. I u onaj si dan pogledao na oružje u Kući šume. 9 I vidjeste da u gradu Davidovu ima mnogo pukotina; i sabraste vodu u donjem jezeru. 10 I prebrojiste kuće jeruzalemske, i porušiste kuće da utvrdite zid. 11 Između dva zida načiniste i spremište za vodu iz starog jezera. Ali se niste obazreli na onoga koji je to stvorio niti ste pogledali na onoga koji je to odavna oblikovao. 12 A Gospodin, Gospod Nad Vojskama, pozivaše vas u onaj dan da plačete i jadikujete i obrijete glave i pripašete kostrijet. 13 Kad gle: radost i veselje; ubijaju goveda i kolju ovce, jedu meso i piju vino: »Jedimo i pijmo, jer sutra umiremo.« 14 Ali Gospod Nad Vojskama otkri na moje uši: »Doista, ovo bezakonje do smrti se s vas neće očistiti«, reče Gospodin, Gospod Nad Vojskama. 15 Ovako veli Gospodin, Gospod Nad Vojskama: »Hajde, idi k onom dvoraninu, k Šebni, koji je nad dvorom: 16 ‘Što ćeš ti tu? I tko ti je tu da si tu sebi isklesao grob, isklesavši grob na uzvisini, usjekavši sebi stan u stijeni? 17 Gle, Gospod će te silovito baciti, čovječe, i svojski će te pokriti. 18 Dobro će te smotati u òvoj, bit ćeš kao klupko u širokoj zemlji. Tamo ćeš umrijeti i tamo će biti tvoje slavne kočije, sramoto domu gospodara svojega!’ 19 I protjerat ću te s tvoga položaja, i zbacit će te s tvojega mjesta. 20 I dogodit će se u onaj dan da ću pozvati slugu svojega Eliakima, sina Hilkijina. 21 I obući ću mu tvoju haljinu i tvojim ga pasom opasati, a vlast tvoju predat ću njemu u ruke; i on će postati otac stanovnicima Jeruzalema i domu Judinu. 22 I metnut ću mu na leđa ključ doma Davidova. I otvorit će, i nitko neće zatvoriti; i zatvorit će, i nitko neće otvoriti. 23 I zabit ću ga kao klin na tvrdu mjestu, i postat će prijestolje slave domu oca svojega. 24 I o njega će objesiti svu slavu doma oca njegova, porod i potomstvo, sve malo posuđe, od posuda za pehare pa do svih posuda za vrčeve. 25 ‘U onaj dan’, riječ je Gospoda Nad Vojskama, ‘izvući će se klin zabijen na tvrdu mjestu, i otkinut će se i pasti, a teret što je bio na njemu bit će uništen — jer je Gospod govorio’.«