Izaija 24

17. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 24”.

1 Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustošiti je, i unakaziti joj lice i raspršiti stanovnike njezine. 2 I bit će: kako puku — tako i svećeniku, kako sluzi — tako i gospodaru njegovu, kako sluškinji — tako i gospodarici njezinoj, kako kupcu — tako i prodavaču, kako zajmoprimcu — tako i zajmodavcu, kako vjerovniku — tako i dužniku njegovu. 3 Zemlja će se sasvim isprazniti i bit će posve oplijenjena, jer je Gospod izrekao ovu riječ. 4 Zemlja tuguje, vene, svijet sahne, vene; uznositi puk zemaljski sahne. 5 I zemlja se onečistila pod žiteljima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše odredbu, raskinuše Savez vječni. 6 Zato će prokletstvo proždrijeti zemlju, i stanovnici njezini snosit će krivnju. Zato će izgorjeti stanovnici zemaljski, i malo će ljudi ostati. 7 Vino tuguje, loza sahne, uzdišu svi koji bijahu radosna srca. 8 Prestalo je veselje bubnjeva, zamrla je graja veseljakā, prestala je radost harfi. 9 Ne pije se više vino uz pjesmu, žestoko piće ogrknu onima koji ga piju. 10 Satrt je grad pustoši; svaka je kuća zatvorena da ne bi tko ušao. 11 Po ulicama vika zbog vina; sve veselje potamnje, nestade radosti zemaljske. 12 U gradu ostade pustoš, a dveri su smrskane u razvaline. 13 Jer ovako će biti usred zemlje među pucima: kao kad se otrese maslina i kao pabirčenje kad je berba gotova. 14 Oni će glas svoj podizati, klicat će zbog veličanstva Gospodnjega, s mora će podvikivati. 15 Zato slavite Gospoda u ognju, u pomorju morskom ime Gospoda, Boga Izraelova. 16 S kraja zemlje čuli smo pjesme: »Slava Pravedniku!« Ali ja rekoh: »Bijedan li sam, bijedan li sam! Jao meni! Iznevjeritelji se iznevjeriše; jest, iznevjeritelji se nevjerom iznevjeriše.« 17 Strahota i jama i zamka nad tobom su, stanovniče zemlje. 18 I dogodit će se da će onaj koji utekne od glasa o strahoti upasti u jamu, a tko iz jame izađe, uhvatit će se u zamku; jer će se okna u visini otvoriti, a temelji zemaljski uzdrmati. 19 Zemlja će se cijela razbiti, sasvim će se zemlja rascijepiti, zemlja će se silno zaljuljati. 20 Zemlja će snažno zateturati kao pijanac i zanjihati se poput kolibe; a prijestupak njezin otežat će nad njom, te će pasti i više se dići neće. 21 I dogodit će se u onaj dan da će Gospod kazniti vojsku vrhovnikā u visinama, a na zemlji kraljeve zemaljske. 22 I skupit će se kao sužnji skupljeni u jami, i bit će zatvoreni u tamnici i poslije mnogo dana kažnjeni. 23 I smest će se mjesec, i postidjet’ se sunce, kad Gospod Nad Vojskama zakraljuje na gori Sionu i u Jeruzalemu i pred svojim starješinama, u slavi.