Izaija 25

18. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 25”.

1 Gospode, ti si moj Bog! Uzvisit ću te, ime ću tvoje hvaliti, jer si učinio čudesne stvari; naumi tvoji skovani odavna vjernost su i istina. 2 Jer si od grada načinio gomilu, od utvrđena grada ruševinu; palača tuđinska više nije grad, dovijeka se sagraditi neće. 3 Zato će te slaviti puk snažan, grad obijesnih naroda bojat će se tebe. 4 Jer ti si bio snaga ubogu, snaga potrebitu u nevolji njegovoj, utočište od pljuska, zasjenak od žege; jer dah je obijesnikā kao pljusak što udara o zid. 5 Kao žega na sušnome mjestu suzbio si buku tuđinaca; kao žega sjenom oblaka utiša se pjesma obijesnikā. 6 Jer će na ovoj gori Gospod Nad Vojskama svim pucima prirediti gozbu od pretiline, gozbu od vina staložena — od pretiline pune moždine, od vina staložena, iščišćena. 7 I na ovoj gori uništit će lice zastora što zastiraše sve puke, i koprenu razastrtu nad svim narodima. 8 On će zauvijek proždrijeti smrt. I otrt će Gospodin Gospod suze sa svakoga lica, i sramotu puka svojega uklonit će s čitave zemlje — jer je Gospod govorio. 9 I reći će se u onaj dan: »Evo, to je naš Bog; na njega čekasmo, i on će nas spasiti. Ovo je Gospod, na njega čekasmo, radujmo se i veselimo se njegovu spasenju.« 10 Jer na ovoj će gori ruka Gospodnja počivati, i Moab će pod njim zgažen biti, kao što se gazi slama za gnojivo. 11 I raširit će među njima ruke svoje kao što plivač širi svoje kad pliva, ali će on oboriti oholost njegovu zajedno s varkama ruku njegovih. 12 I visoku utvrdu tvojih zidina on će razvaliti, uniziti i baciti na zemlju, u prah.