Izaija 28

21. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 28”.

1 Jao vijencu oholosti pijanica Efraimovih, čija je slavna ljepota uveli cvijet, onima što navrh plodne doline leževinom svladani. 2 Gle, Gospodin ima jednog koji je jak i silan; kao pljusak s tučom, kao razorna oluja, kao potop silnih preplavljujućih voda rukom će ih na zemlju baciti. 3 Nogama će biti izgažen vijenac oholosti pijanica Efraimovih, 4 a uveli cvijet njegove slavne ljepote, što je navrh plodne doline, bit će kao prvina prije ljeta koju, čim je tko vidi, pojede dok mu je još u ruci. 5 U onaj dan Gospod Nad Vojskama postat će vijenac slave i kruna ljepote ostatku puka svojega, 6 a duh pravde onomu koji sjedi na sudu i snaga onima koji boj uzbiju do dveri. 7 Ali i oni posrću od vina i teturaju od žestoka pića. Od žestoka pića posrću svećenik i prorok, svladani od vina, teturajuć’ od žestoka pića; posrću u viđenjima, spotiču se u prosudbi. 8 Jer svi su stolovi puni bljuvotine i nečisti, nema čista mjesta. 9 Koga će on podučavati znanju i koga će uputiti da razumije poruku? Zar djecu odviknutu od mlijeka, od sisa odbijenu? 10 Jer sveza po svezu, sveza po svezu, uza po uzu, uza po uzu, malo amo, malo tamo. 11 Jer mucavim će usnama i drugim će jezikom govoriti puku ovomu, 12 kojemu reče: »Ovo je počinak, dajte umornomu da počine!« I: »Ovo je okrjepa.« Ali ne htjedoše poslušati. 13 Zato će riječ Gospodnja za njih biti: »Sveza po svezu, sveza po svezu, uza po uzu, uza po uzu, malo amo, malo tamo«, da idu i padaju nauznak, i da se razbiju i upletu i uhvate. 14 Stoga čujte riječ Gospodnju, vi ljudi podrugljivi što vladate ovim pukom koji je u Jeruzalemu. 15 Jer rekoste: »Sa smrću smo savez sklopili, i sa Šeolom napravili sporazum. Kad prođe bič potopni, nas sustići neće; jer od laži sebi načinismo utočište i u prijevaru se sakrismo.« 16 Zato ovako veli Gospodin Gospod: »Evo, na Sionu ja postavljam kamen, kamen prokušani, dragocjeni, ugaoni, temelj čvrsti. Onaj koji vjeruje u nj, požuriti neće. 17 I uzet ću pravdu za mjeru, a pravednost za visak; i tuča će pomesti utočište laži, a vode će preplaviti skrovište. 18 I opozvat će se vaš savez sa smrću, i vaš sporazum sa Šeolom održat’ se neće. Pa kad prođe bič potopni, njime ćete biti izgaženi. 19 Kad god prođe, dohvatit će vas. Jer prolazit će jutro za jutrom, danju i noću. I bit će straha, samo da bi se razumjela poruka.« 20 Jer prekratka je postelja da se čovjek pruži, i preuzak pokrivač da se umota. 21 Jer ustat će Gospod kao na gori Peracimu, razgnjeviti se kao u Gibeonskom dolu — da izvrši svoje djelo, svoje djelo čudnovato, i obavi svoj posao, svoj posao neobični. 22 Zato sad ne budite podrugljivci, da okovi vaši ne postanu jači; jer od Gospodina, Gospoda Nad Vojskama, čuh i za uništenje određeno svoj zemlji. 23Priklonite uho i počujte mi glas, posluhnite i počujte mi besjedu. 24 Ore li orač svakoga dana da bi sijao? Brazdi li i brana zemlju svoju? 25 A kad joj poravna površinu, zar ne posije grahor i prospe kumin i razbaci pšenicu po redovima i ječam na određenu mjestu i raž u njezinim međama? 26 Jer ga upućuje prosudbi, Bog ga njegov poučava. 27 Ta ne mlati se grahor mlatom nit’ se kolski kotač kotrlja po kuminu, nego se grahor vrše štapom, a kumin šibom. 28 Žito se za kruh drobi; ta neće ga zauvijek vršiti ili trti kotačem kola svojih niti ga drobiti svojim konjanicima. 29 I to dolazi od Gospoda Nad Vojskama, čiji je savjet čudesan, a umnost velika.