Izaija 30

23. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 30”.

1 »Jao sinovima buntovnim«, objavljuje Gospod, »koji izvršuju naume što nisu od mene i sklapaju saveze koji nisu od mog Duha, da bi gomilali grijeh na grijeh; 2 koji idu silazeć’ u Egipat, a ne pitaju usta moja, da se osnaže snagom faraonovom i sklone u sjenu egipatsku. 3 Zato će vam snaga faraonova biti na sramotu, a zaklon u sjeni egipatskoj na porugu. 4 Jer su u Coanu knezovi njegovi, a glasnici njegovi dođoše u Hanes. 5 Svi će se postidjeti zbog puka od kojeg neće imati koristi; ni pomoći ni koristi, nego i sramotu i porugu.« 6 Proročanstvo o zvijerima Juga. Kroza zemlju nevolje i muke, odakle dolaze lavica i lav, guja i leteća zmija ognjena, nosit će svoje bogatstvo na leđima magaraca i svoje blago na grbama deva, puku od kojeg neće imati koristi. 7 Jer ništavna je i uzaludna pomoć Egipta, zato ga i nazvah »Rahab koji planduje«. 8 Sad idi, napiši ovo pred njima na ploču i zapiši u knjigu, da bude za buduće vrijeme zavijek i dovijeka. 9 Jer ovo je puk buntovan, sinovi lažljivi, sinovi koji ne žele slušati zakon Gospodnji; 10 koji kažu vidiocima: »Ne gledajte viđenja!«, a prorocima: »Ne prorokujte nam što je prȁvo; govorite nam glatke stvari, obmane nam prorokujte! 11 Skrenite s puta, svrnite sa staze, ustavite pred nama Sveca Izraelova.« 12 Stoga ovako veli Svetac Izraelov: »Budući da prezreste ovu riječ i pouzdaste se u nasilje i opačinu i na njih se oslanjate, 13 zato će vam to bezakonje biti poput pukotine na zidu što se ruši, visoko ispupčene, čiji slom dolazi iznenada, učas. 14 I skršit će ga kao što se skrši posuda lončarska, smrskana neštedice, te joj se među krhotinama ne nađe ni okrška da uzmeš ognja s ognjišta il’ zagrabiš vode iz nakapnice.« 15 Jer ovako veli Gospodin Gospod, Svetac Izraelov: »U povratku i počinku bit će vam spasenje, u spokoju i pouzdanju bit će snaga vaša.« Ali vi ne htjedoste, 16 već rekoste: »Ne, nego ćemo pobjeći na konjima!« — zato ćete bježati; i: »Jašit ćemo na brzim konjima!« — zato će brži biti oni koji vas progone. 17 Na prijetnju jednoga bježat će jedna tisuća, na prijetnju petorice bježat ćete dok vas ne ostane da budete kao koplje navrh gore i kao stijeg na brdu. 18 I zato Gospod čeka da vam se smiluje, i zato će se uzvisiti da vam bude milosrdan; jer Gospod je Bog pravde, blaženi svi koji na njega čekaju. 19 Jer puk će prebivati na Sionu u Jeruzalemu; nećeš više plakati. Na glas tvog vapaja jamačno će ti se smilovati; čim ga čuje, uslišat će te. 20 I davat će vam Gospodin kruha tjeskobe i vode nevolje, al’ se više neće kriti učitelji tvoji, nego će oči tvoje gledati učitelje tvoje. 21 I uši će tvoje čuti riječ iza tebe gdje govori: »To je put, njime idite«, i ako skreneš udesno i ako skreneš ulijevo. 22 Onečistit ćeš i oblogu svojih srebrnih kumira i oplet svojih zlatnih livenih likova; odbacit ćeš ih kao nečisto. »Odlazite!« reći ćeš im. 23 Tada će on dati kišu tvojemu sjemenu kojim ćeš zasijati zemlju i kruh od prihoda zemlje; i bit će pretilo i izobilno. U onaj će se dan stoka tvoja napasati na prostranim pašnjacima. 24 A volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu što je ovijana lopatom i vijačom. 25 I na svakoj gori visokoj i na svakom povišenom brdu bit će rijekā i tokova voda — u dan velikoga pomora kad tornjevi budu padali. 26 Tada će svjetlost mjeseca biti kao svjetlost sunca, a svjetlost sunca bit će sedmerostruka, kao svjetlost sedam dana — u dan kad Gospod povije prijelom svojega puka i iscijeli modrice od svojih udaraca. 27 Gle, ime Gospodnje dolazi izdaleka, gnjev njegov plamti, a breme je teško. Usne su mu pune srdžbe, a jezik mu kao oganj što proždire. 28 Dah mu je pak kao potok nabujali što seže do grla da prosije narode rešetom propasti i u čeljusti pukā stavi uzde koje će ih nagnati da zastrane. 29 Pjesma će vam biti kao u noći kad se svetkuje blagdan, a radost srca kao kad tko ide sa sviralom da bi došao na goru Gospodnju, k Stijeni  Izraelovoj. 30 I Gospod će dati da se čuje slava glasa njegova i pokazat će kako se spušta mišica njegova, u jarosnu gnjevu i plamenu ognja što proždire, s olujom i pljuskom i tučom kamenom. 31 Jer od glasa Gospodnjega prepast će se Asirija, kad on udari štapom. 32 I kuda god prođe štap kazne koju će Gospod na nju sručiti, oglasit će se bubnjevi i harfe; i u bitkama žestokim borit će se s njima. 33 Jer odavna je pripravljen Tofet; doista, za kralja je on spreman. On ga načini dubokog i širokog, njegova je lomača oganj s mnogo drva. Dah Gospodnji, kao potok sumporni, zapalit će njega.