Izaija 33

26. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 33”.

1 Jao tebi koji pustošiš, a sam nisi opustošen; koji iznevjeriš, a tebe nisu iznevjerili. Kad prestaneš pustošiti, bit ćeš opustošen; kad prekineš s nevjerstvom, tebe će iznevjeriti. 2 Gospode, smiluj nam se, na te čekamo; budi im mišica svako jutro, i naše spasenje u vrijeme nevolje. 3 Na zvuk vreve pobjegoše puci, na tvoje ustajanje raspršiše se narodi. 4 A vaš će se plijen pokupiti kao što kupe gusjenice; kao najezda skakavaca nasrnut će na njih. 5 Uzvišen je Gospod jer u visini prebiva, Sion je napunio pravicom i pravdom. 6 I mudrost i znanje bit će stamenost tvojih vremena, snaga spasenja; strah Gospodnji, to je blago njegovo. 7 Gle, junaci njihovi viču po ulicama, glasnici mira gorko plaču. 8 Opustješe putovi, nestade putnika sa staza. Raskinu savez, prezre gradove, ne mari za čovjeka. 9 Zemlja tuguje i sahne, Libanon se stidi i vene. Šaron je kao pustara, a Bašan i Karmel ogolješe. 10 »Sada ću ustati«, veli Gospod, »sada ću se uzdići, sada uzvisiti. 11 Začeste sijeno, izrodit ćete slamu; vaš dah je oganj koji će vas proždrijeti. 12 I puci će biti sažgani u vapno, kao trnje posječeno izgorjet će u vatri. 13 Čujte što sam učinio, vi koji ste daleko, a vi koji ste blizu upoznajte mi snagu!« 14 Na Sionu strepe grješnici, trepet obuze licemjere: »Tko će od nas boraviti s ognjem što proždire, tko će od nas sa žarom boraviti vječnim?« 15 Onaj koji hodi u pravednosti i govori po pravici, koji prezire dobit od prinude, koji otresa ruke svoje da ne primi mito, koji zatiskuje uši svoje da ne čuje o krvoproliću i zatvara oči svoje da ne vidi zlo: 16 on će prebivati u visinama, utvrde na stijenama bit će mu utočište; kruh će mu se davati, vode će mu trajno dotjecati. 17 Tvoje će oči vidjeti kralja u njegovoj ljepoti, gledat će zemlju daleku. 18 Srce će tvoje u strahu razmišljati: »Gdje je onaj koji je prebrojio? Gdje je onaj koji je odmjerio? Gdje je onaj što je brojio tornjeve?« 19 Nećeš vidjeti puk žestoki, puk nerazumljiva govora što ga nitko ne može dokučiti i mucava jezika koji nitko ne razumije. 20 Pogledaj na Sion, grad blagdana naših: tvoje će oči Jeruzalem vidjeti, boravište spokojno, šator što se ne prenosi, kojemu se klinovi nikada ne vade niti mu se ijedno uže otkida. 21 Jer ondje će silni Gospod nama biti mjesto širokih rijeka i prosjeka po kojemu neće ići lađa s veslima niti će koji veliki brod njime prolaziti 22 (ta Gospod je naš sudac, Gospod je zakonodavac naš, Gospod je naš kralj, on će nas spasiti); 23 užad ti je popustila, ne može držati postolje jarbola svojega niti razviti jedro. Tada će se razdijeliti lovina velikoga plijena; hromi će se nagrabiti plijena. 24 I nijedan stanovnik neće reći: »Bolestan sam!« Puku koji ondje prebiva bezakonje će se oprostiti.