Izaija 38

31. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 38”.

1 U one dane Ezekija se razbolje nasmrt. I dođe k njemu prorok Izaija, sin Amosov, i reče mu: »Ovako veli Gospod:‘Uredi kuću svoju, jer ti ćeš umrijeti i nećeš ostati živ.’« 2 Ezekija nato okrenu lice svoje k zidu i pomoli se Gospodu,3 te reče: »O Gospode, molim te, spomeni se da sam pred tobom hodio u istini i predana srca, i činio što je dobro u tvojim očima.« I Ezekija briznu u gorak plač. 4 Tada Izaiji dođe riječ Gospodnja govoreći: 5 »Idi i reci Ezekiji: Ovako veli Gospod, Bog tvojega oca Davida: ‘Čuo sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Evo, pridodat ću tvom vijeku petnaest godina. 6 Izbavit ću i tebe i ovaj grad iz ruke kralja asirskoga, i obranit ću ovaj grad. 7 Ovo će ti biti znak od Gospoda da će Gospod učiniti ono što je obrekao: 8 Gle, ja ću vratiti sjenu sunčanika, što je sa suncem sišla na sunčaniku Ahazovu, za deset stupnjeva unatrag.’« I vrati se sunce deset stupnjeva po stupnjevima po kojima već bijaše sišlo. 9 Zapis Ezekije, kralja Judina, kad se razbolio pa ozdravio od svoje bolesti. 10 Ja rekoh: »U smiraj svojih dana odlazim k dverima Šeola; lišen sam ostatka godina svojih.« 11 Rekoh: »Neću vidjeti Gospoda, Gospoda u zemlji živih; neću više gledati čovjeka među žiteljima svijeta. 12 Vijek moj prođe i ode od mene kao šator pastirski. Poput tkalca sam život svoj namotao, on me odsječe od osnove. Od dana do noći ti ćeš me dokončati. 13 Primirih se do jutra; kao lav, tako će skršiti sve kosti moje. Od dana do noći ti ćeš me dokončati. 14 Kao ždral, kao lasta, tako pijučem, zapomažem kao golubica, oči mi iščilješe gledajući uzgor. Gospodine, u nevolji sam, založi se za me. 15 Što da kažem? Jer on mi reče, on i učini. Sve svoje godine vući ću se u gorčini duše svoje. 16 Gospodine, po tome se živi, i u svemu tome mom je duhu život. Stoga me ozdravi i poživi me. 17 Gle, zbog mira imadoh veliku gorčinu, ali tebi se svidje da dušu moju izbaviš iz jame propasti; jer sve moje grijehe za svoja si bacio leđa. 18 Ta neće te Šeol hvaliti, smrt te slaviti neće; oni koji u jamu silaze neće se nadati istini tvojoj. 19 Živi, živi, on će te hvaliti kao ja danas. Otac će sinovima obznaniti tvoju istinu. 20 Gospod će me spasiti; zato ćemo svirati moje pjesme u Domu Gospodnjemu u sve dane života svojega.« 21 A Izaija bijaše rekao neka uzmu grumen smokava i priviju mu na čir, pa će ozdraviti. 22 Nato je Ezekija rekao: »Što će biti znak da ću uzaći u Dom Gospodnji?«