Izaija 39

1. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 39”.

1 U ono vrijeme babilonski kralj Merodak-Baladan, sin Baladanov, posla Ezekiji pisma i dar, jer bijaše čuo da se razbolio i ozdravio. 2 I Ezekija se tome obradova pa im pokaza svoju riznicu — srebro i zlato i mirodije i dragocjeno ulje — i svu svoju oružarnicu i sve što se našlo u njegovim spremištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i u svemu njegovu vladarstvu što im Ezekija nije pokazao. 3 Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i reče mu: »Što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi?« Nato Ezekija reče: »Došli su k meni iz daleke zemlje, iz Babilona.« 4 A on reče: »Što su vidjeli u tvojemu dvoru?« Ezekija pak reče: »Vidjeli su sve što je u mojemu dvoru; nema ničega u mojim spremištima što im nisam pokazao.« 5 Tada Izaija reče Ezekiji: »Čuj riječ Gospoda Nad Vojskama: 6 ‘Evo, dolaze dani kada će sve što je u tvojemu domu i što su oci tvoji do današnjega dana nakupili biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati’, veli Gospod. 7 ‘A od tvojih sinova koji poteku od tebe, što ih budeš izrodio, neke će uzeti da budu uškopljenici na dvoru kralja babilonskoga’.« 8 Tada Ezekija reče Izaiji: »Dobra je riječ Gospodnja što si je zborio.« Jer reče: »Ta bit će mira i istine za mojega vijeka.«