Izaija 4

27. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 4”.

1 I u onaj će se dan sedam žena uhvatiti jednoga čovjeka govoreći: »Svoj ćemo kruh jesti i u svoje se haljine oblačiti, samo da se zovemo tvojim imenom; skini s nas našu sramotu!« 2 U onaj će dan izdanak Gospodnji biti na diku i slavu, a plod zemlje na ponos i ures preživjelima u Izraelu. 3 I dogodit će se da će se onaj koji preostane na Sionu i koji ostane u Jeruzalemu zvati svetim — svatko tko je zapisan za život u Jeruzalemu. 4 Kad Gospodin spere nečist kćeri sionskih i očisti krv Jeruzalema iz njegove sredine duhom što sudi i duhom što spaljuje, 5 tada će Gospod stvoriti na svakome mjestu gore Siona i nad zborovima njezinim oblak i dim danju, a sjaj plamena ognja noću. Jer će nad svom slavom biti zaklon, 6 i bit će sjenica da sjenom danju štiti od žege, te kao utočište i sklonište od pljuska i kiše.