Izaija 40

2. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 40”.

1 »Tješite, tješite moj puk«, govori Bog vaš. 2 »Govorite srcu Jeruzalema i doviknite mu da se završila borba njegova, da mu se bezakonje oprostilo, jer je iz ruke Gospodnje primio dvostruko za sve grijehe svoje.« 3 Glas vapijućega u pustinji: »Pripravite put Gospodu, poravnite u pustari utrenik Bogu našemu. 4 Svaka dolina neka se povisi i svaka gora i brdo neka se slegne. I što je iskrivljeno, neka se ispravi, i hrapava mjesta ravna neka budu. 5 Tada će se očitovati slava Gospodnja i sva će je tijela zajedno gledati; jer Gospodnja su usta govorila.« 6 Glas reče: »Viči!« A on reče: »Što da vičem?« »Svako je tijelo trava i sva mu dražest kao cvijet poljski. 7 Usahne trava, uvene cvijet kad dah Gospodnji zapuhne na nj. Doista, puk je trava. 8 Usahne trava, uvene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka.« 9 Na visoku se uspni goru, Sione, glasniče radosne vijesti! Snažno podigni svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se! Reci gradovima Judinim: »Evo Boga vašega.« 10 Gle, Gospodin Gospod doći će u snazi i njegova će mišica vladati za nj. Evo s njim nagrade njegove, a pred njim djela njegova. 11 Kao pastir napasat će stado svoje; mišicom svojom skupit će jaganjce i nosit će ih u naručju svojemu, a dojilice voditi polako. 12 Tko je svojom pregršću izmjerio vode i nebesa premjerio pedljem? Tko li je mjerilom razmjerio prah zemaljski i utezima odmjerio planine, a tezuljom brjegove? 13 Tko je uputio Duh Gospodnji ili ga kao savjetnik njegov poučio? 14 S kim se on posavjetovao i tko je njemu dao razbora? Tko li je njega naučio putu pravde, tko li ga naučio znanju i pokazao mu put razboritosti? 15 Gle, narodi su kao kap iz vjedra i cijeni ih se kao prah na tezulji; gle, on otoke kao zrnca podiže. 16 Ni Libanon nije dostatan za lomaču, a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu. 17 Svi narodi kao ništa su pred njim, on ih smatra ništavilom i prazninom. 18 S kime ćete dakle usporedit’ Boga? I s kakvim ga likom prispodobiti? 19 Ljevač lijeva lik, a zlatar ga okiva zlatom i od srebra izlijeva lančiće. 20 Onaj koji je presiromašan za prinos bira drvo koje ne trune; on traži za se vješta umješnika da postavi rezani lik koji se ne miče. 21 Zar ne znate? Zar niste čuli? Nije li vam od iskona objavljeno? Niste li razumjeli od utemeljenja zemlje? 22 To je onaj koji stoluje nad krugom zemaljskim, čiji su pak stanovnici poput skakavaca; ko zastor je razastro nebesa i ko šator ih za stan razapeo. 23 Vladare promeće u ništa, čini da su suci zemaljski kao ništavilo. 24 Jedva su zasađeni, jedva zasijani, jedva im se stablo ukorijenilo u zemlji, a on već puhne na njih te usahnu, i vihor ih ko pljevu raznese. 25 »S kime ćete me dakle usporediti i tko mi je ravan?« veli Sveti. 26 Podignite uvis oči svoje i razvidite: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu, on ih sve zove po imenu. Zbog velike snage njegove i jakosti sile njegove, nijedno ne izosta. 27 Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: »Put moj sakriven je Gospodu, i pravda je moja promakla Bogu mojemu«? 28 Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Vječni Bog, Gospod, Stvoritelj krajeva zemaljskih, nije se umorio niti je iznemogao. Njegov je razbor nedokučiv. 29 Umornomu snagu daje, a nejakima krjepkost uvećava. 30 I momci se umore i smalakšu, i mladići sustaju sveudilj. 31 Ali koji čekaju na Gospoda, snaga im se obnavlja; podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne malakšu, hode i ne umaraju se.