Izaija 43

5. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 43”.

1 Ali sada ovako veli Gospod, koji te stvorio, Jakove, i koji te sazdao, Izraele: »Ne boj se, jer ja sam te otkupio; tvojim sam te imenom zazvao — ti si moj. 2 Kad preko voda prelaziš, ja sam s tobom; ili preko rijeka, preplavit’ te neće. Kad pođeš u oganj, nećeš se opeći i plamen te opaliti neće. 3 Jer ja sam Gospod, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj. Za otkupninu tvoju dadoh Egipat, Etiopiju i Sebu umjesto tebe. 4 Budući da si dragocjen u mojim očima, poštovan si i ja te ljubim; zato ću dati ljude za te i puke za život tvoj. 5 Ne boj se, jer ja sam s tobom; s istoka ću ti dovesti potomstvo i sa zapada ću te sabrati. 6 Reći ću sjeveru: ‘Daj mi ih!’; i jugu: ‘Ne zadržavaj ih!’ Sinove moje dovedi izdaleka, i kćeri moje s kraja zemlje, 7 sve koji se mojim zovu imenom i koje sam stvorio na svoju slavu; ja sam ih sazdao i ja sam ih načinio.« 8 Izvedi puk slijepi, premda oči ima, i gluhi, premda uši ima. 9 Nek se saberu zajedno svi narodi i neka se skupe puci. Tko je to od njih navijestio, tko li nam objavio prijašnje stvari? Neka dovedu svoje svjedoke da se opravdaju ili neka čuju i reknu: ‘Istina je!’« 10 »Vi ste mi svjedoci«, izjavljuje Gospod, »i moj sluga kojeg sam izabrao, da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam to ja. Prije mene nijedan Bog ne bijaše načinjen niti će poslije mene biti. 11 Ja, ja sam Gospod, i osim mene nema spasitelja. 12 Ja sam objavio i spasio i nagovijestio, a ne neki tuđi bog među vama. Vi ste mi dakle svjedoci«, izjavljuje Gospod, »a ja sam Bog. 13 Da, odvijeka ja sam taj, i nitko se iz moje ne izbavlja ruke; ja činim, i tko to može promijeniti?« 14 Ovako veli Gospod, otkupitelj vaš, Svetac Izraelov: »Vas radi poslat ću u Babilon i sve njih odvesti kao izbjeglice — i Kaldejce, u brodovlju kojem se raduju. 15 Ja sam Gospod, Svetac vaš, Stvoritelj Izraelov, kralj vaš.« 16 Ovako veli Gospod, koji načini put po moru i stazu po vodama silnim, 17 koji izvede kola i konje, vojsku i silu (oni će svi polijegati, neće ustati; zgasnut će, ko stijenj se ugasiti): 18 »Ne spominjite se onoga prije i ne razmišljajte o starim stvarima. 19 Ja, evo, činim nešto novo, već izniče; zar to ne prepoznajete? Da, put ću napraviti u pustinji, rijeke u pustari. 20 Slavit će me zvijeri poljske, zmajad i nojevi; jer ja dajem vodu u pustinji, rijeke u pustari, da napojim svoj puk, izabranika svojega. 21 Puk taj koji sam za se sazdao moju će kazivati hvalu.« 22 »Ali ti me, Jakove, nisi zazvao, nego si se izmorio sa mnom, Izraele. 23 Nisi mi donosio ovce kao svoju paljenicu niti si me častio žrtvama svojim. Ja te nisam silio da služiš prinosnicama i nisam te mučio kȃdom. 24 Nisi mi za novac kupovao trsku niti si me sitio salom svojih žrtava, nego si me opteretio grijesima svojim, izmučio me svojim bezakonjima. 25 Ja, ja sam taj koji je izbrisao prijestupe tvoje i grijeha se tvojih ne spominjem. 26 Podsjeti me, zajedno se parbimo; ti govori da se opravdaš. 27 Tvoj je otac prvi zgriješio, a posrednici tvoji odmetnuše se od mene. 28 Zato ću obeščastiti glavare Svetišta; i izručit ću prokletstvu Jakova, i poruzi Izraela.«