Izaija 45

7. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 45”.

1 »Ovako Gospod govori Kiru, pomazaniku svojemu, kojega držim za desnicu da pred njim podložim narode i raspašem bokove kraljevima, da pred njim otvorim vrata da dveri ne budu zatvorene. 2 ‘Ja ću ići pred tobom da neravna mjesta izravnam; skršit ću vrata mjedena i polomiti zasune željezne. 3 I dat ću ti riznice tamne i blaga skrivena na tajnim mjestima, da spoznaš da sam ja, Gospod, koji sam te imenom tvojim zazvao, Bog Izraelov. 4Poradi sluge svojega Jakova i Izraela, izabranika svojega, i tebe sam imenom tvojim zazvao, imenovao sam te, premda me znao nisi. 5 Ja sam Gospod i nema drugoga, osim mene Boga nema. Opasah te, premda me znao nisi, 6da bi od istoka sunčeva pa do zapada znali da osim mene nijednoga nema. Ja sam Gospod i nema drugoga. 7 Ja tvorim svjetlost i stvaram tamu, uspostavljam mir i stvaram nesreću; ja, Gospod, činim sve to. 8 Rosite, nebesa, odozgo, i neka oblaci izlijevaju pravednost; neka se rastvori zemlja i neka urodi spasenjem, a s njim zajedno neka pravda nikne. Ja, Gospod, stvorio sam to. 9 Jao onomu koji se prepire s tvorcem svojim — posuda među zemljanim posudama! Kaže li glina lončaru svojemu: ‘Što radiš?’ Ili djelo tvoje: ‘On nema rukū’? 10 Jao onomu koji ocu kaže: ‘Što si rodio?’ Ili ženi: ‘Što si iznjedrila?’« 11 Ovako veli Gospod, Svetac Izraelov i Tvorac njegov: »Glede onog što dolazi, pitate li me za sinove moje ili mi zapovijedate za djelo ruku mojih? 12 Ja sam načinio zemlju i stvorio čovjeka na njoj. Svojim rukama ja sam razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim. 13 Ja sam ga potaknuo u pravednosti i ja ću poravnati sve putove njegove. On će sagraditi moj grad i pustiti sužnje moje, ne za novac ni za naknadu«, veli Gospod Nad Vojskama. 14 Ovako veli Gospod: »Trud Egipta i utržak Etiopije i Sabejaca, ljudi krupna stasa, prijeći će k tebi i tebi će pripasti. Za tobom će ići, prijeći će u lancima i pokloniti se tebi. Tebi će se moliti: ‘Doista, Bog je s tobom i drugoga nema, nijednoga drugog boga nema.’« 15 Zaista, ti si Bog koji se krije, Bog Izraelov, spasitelj! 16 Svi će se oni postidjeti i smesti, zajedno će otići sa stidom koji prave kipove.17 A Izraela će Gospod spasiti spasenjem vječnim; nećete se postidjeti ni smesti dovijeka. 18 Jer ovako veli Gospod, koji stvori nebesa (on je Bog, koji sazda zemlju i načini je, on je utemelji, nije ju pustu stvorio, već ju je uobličio da bude nastanjena): »Ja sam Gospod i nema drugoga. 19 Nisam govorio u tajnosti, na tamnom mjestu zemlje; nisam rekao potomstvu Jakovljevu: ‘Tražite me uzalud.’ Ja, Gospod, govorim pravicu i objavljujem što je prȁvo. 20 Skupite se i dođite, pristupite zajedno, vi izbjegli iz narodā. Ništa ne znaju tȋ koji nose svoj drveni kip i mole se bogu koji ih spasit’ ne može. 21 Razložite i iznesite svoj slučaj; da, neka se svjetuju zajedno: Tko je to od davnina nagovijestio? Tko je to odonda objavio? Nisam li ja, Gospod? I drugoga boga osim mene nema; Boga pravednoga i spasitelja osim mene nema. 22 Obratite se k meni, svi krajevi zemaljski, i spasit ćete se; jer ja sam Bog i drugoga nema. 23 Sobom se zakleh, iz usta mojih izađe riječ pravednosti, i neće se vratiti, da će se meni prignuti svako koljeno, svaki će se jezik zakleti. 24 Reći će: ‘Samo mi je u Gospodu pravednost i snaga.’ K njemu će doći i postidjet će se svi koji su se žestili na njega. 25 U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve potomstvo Izraelovo.«