Izaija 48

10. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 48”.

1 »Čuj ovo, dome Jakovljev, vi koji se zovete imenom Izraelovim i koji ste izašli iz voda Judinih, koji se kunete imenom Gospodnjim i spominjete se Boga Izraelova, ali ne u istini i pravednosti. 2 Jer se nazivaju po svetom gradu i oslanjaju se na Boga Izraelova — Gospod Nad Vojskama ime je njegovo. 3 Negdašnje stvari odavna sam navijestio i iz mojih su izašle usta i ja sam ih objavio; učinio sam to iznenada, i zbilo se. 4 Ta znao sam ja da si ti tvrdokoran i da ti je šija žila željezna, a čelo ti je mjed. 5 Zato sam ti odavna navijestio, objavio ti prije negoli se zbilo, da ne bi rekao: ‘Moj kumir to učini, i moj rezani kip i liveni moj lik to zapovjediše.’ 6 Čuo si i vidio sve to. Pa zar vi to nećete kazivati? Odsad ti objavljujem novo i skriveno, što još nisi znao. 7 Sada je stvoreno, a ne odavna; i prije ovoga dana to nisi čuo, da ne bi rekao: ‘Eto, znao sam to.’ 8 Niti si čuo niti si znao niti se uho tvoje odavna otvorilo. Jer ja sam znao da ćeš se dokraja iznevjeriti i da te od utrobe zovu prijestupnikom. 9 Poradi imena svojega odgodit ću svoj gnjev i radi hvale svoje uzdržat ću se prema tebi da te ne zatrem. 10 Gle, pročistio sam te, ali ne kao srebro, iskušao te u peći nevolje. 11 Sebe radi, sebe radi učinit ću tako, jer kako da se ime moje kalja? I slave svoje drugom dati neću. 12 Poslušaj me, Jakove, i Izraele, pozvaniče moj: Ja sam taj, ja sam prvi, ja sam i posljednji. 13 I moja ruka zemlju utemelji, a desnica moja razape nebesa. Kad ih ja pozovem, svi zajedno ustaju. 14 Skupite se, svi vi, i počujte! Tko je od njih ovo objavio? Njega Gospod ljubi, on će izvršiti želju njegovu na Babilonu, i mišica njegova bit će nad Kaldejcima. 15 Ja, ja sam govorio i pozvao sam ga; doveo sam ga, i on će put svoj okruniti uspjehom. 16Pristupite k meni, poslušajte ovo: Od početka nisam govorio tajno; od vremena kad se zbivalo ja sam bio ondje. A sad me šalje Gospodin Gospod i Duh njegov.« 17 Ovako veli Gospod, tvoj otkupitelj, Svetac Izraelov: »Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te učim da bi imao uspjeha, koji te vodim putem kojim ti je ići. 18 O, da si pazio na zapovijedi moje! Tada bi mir tvoj kao rijeka bio, a pravednost tvoja kao morski valovi. 19 I potomstva bi tvojega bilo kao pijeska, a poroda tvoje utrobe kao njegovih zrnaca. Ime im se ne bi zatrlo niti bi se istrijebilo preda mnom.« 20Izađite iz Babilona! Bježite od Kaldejaca! Navijestite glasom kliktavim, objavite to, razglasite sve do nakraj zemlje! Recite: »Otkupi Gospod slugu svoga Jakova.« 21 Ta nisu žeđali dok ih je vodio kroz pustinju: dao je da im voda iz stijene poteče; i rascijepio je stijenu, i potekla je voda. 22 »Nema mira opakima«, veli Gospod.