Izaija 5

28. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 5”.

1 Zapjevat ću sad svom ljubljenom pjesmu dragoga svojega o njegovu vinogradu: U mojega ljubljenoga bijaše vinograd na rodnom brdašcu. 2 I on ga okopa i iskrči kamenje njegovo i nasadi ga lozom plemenitom. I posred njega sagradi toranj, a u njemu iskopa i tijesak. I nadao se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. 3 »Zato sad, stanovnici Jeruzalema i ljudi iz Jude, presudite, molim, između mene i vinograda mojega. 4 Što sam još mogao učiniti za svoj vinograd, a nisam u njemu učinio? Kad se ponadah da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? 5 Ali sad ću vam kazati što ću ja učiniti svojemu vinogradu: uklonit ću ogradu njegovu, i bit će opustošen; srušit ću zid njegov, i bit će izgažen. 6 U pustoš ću ga prometnuti; neće biti ni obrezan ni okopan nego će zarasti u draču i trnje. I zapovjedit ću oblacima da na nj ne puštaju dažda.« 7 Jer vinograd Gospoda Nad Vojskama dom je Izraelov, a ljudi iz Jude mili nasad njegov. Tako se on ponada pravdi, a eto krvoprolića; i pravednosti, a eto vapaja. 8 Jao onima koji kuću kući primiču i polje s poljem sastavljaju, dok ne ponestane mjesta te se sami nasred zemlje nastane. 9 Na moje uši reče Gospod Nad Vojskama: »Doista, mnoge će kuće, velike i lijepe, ostati puste, bez žitelja. 10 Jer deset jutara vinograda dat će jedan bat, i homer sjemena dat će samo efu.« 11 Jao onima koji jutrom podrane idući za žestokim pićem, zadržavši se do noći vinom raspaljeni. 12 Na njihovim su gozbama i harfe i citare, bubnjevi i frule i vino; a za djelo Gospodnje ne mare i ne obaziru se na djelo ruku njegovih. 13 Stoga će puk moj otići u progonstvo — jer nema spoznaje; i njegovi će časni ljudi gladovati, a njegovo mnoštvo od žeđi izgarati. 14 Zato je Šeol razvalio ždrijelo svoje i razjapio svoja usta bez granica, da u nj siđe ures njihov i njihovo mnoštvo i graja njihova i onaj koji mu se veseli. 15 Tako će se ljudi pokunjiti i čovjek će se poniziti; i ponizit će se oči oholih. 16 A Gospod Nad Vojskama uzvisit će se sudom, i Bog će se sveti pravednošću pokazati svetim. 17 Tada će jaganjci pȃsti kao na svojim pašnjacima, a po razvalinama pretilih hranit će se pridošlice. 18 Jao onima koji vuku bezakonje užetima ispraznosti, i grijeh kao kolskim uzicama; 19 koji kažu: »Neka požuri, neka ubrza svoje djelo da bismo ga vidjeli; i neka se približi i zbude naum Sveca Izraelova, da bismo ga spoznali!« 20 Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu; koji od gorkoga prave slatko, a od slatkoga gorko! 21 Jao onima koji su mudri u svojim očima i razumni sami pred sobom! 22 Jao onima koji su jaki u ispijanju vina i junaci u miješanju žestokih pića; 23 koji za mito pravdaju opakoga, a pravednika lišavaju pravednosti! 24 Zato, kao što ognjeni jezik proždire slamu i kao što sijeno nestaje u plamenu, tako će njihov korijen biti kao trulež, a njihov će se cvijet razletjeti kao prašina; jer su odbacili Zakon Gospoda Nad Vojskama i prezreli riječ Sveca Izraelova. 25 Zato usplamtje gnjev Gospodnji protiv puka njegova pa on ispruži ruku svoju na njih i udari ih, te se gore potresoše. I trupla njihova bijahu kao izmet posred ulica. U svemu tome gnjev se njegov nije odvratio, nego mu je ruka i dalje ostala ispružena. 26 Stoga će podignuti stijeg narodima izdaleka i zazviždat će im s kraja zemlje; i gle, doći će u žurbi, hitro. 27 Među njima neće biti umorna ni sustala, ni drjemljiva ili usnula; i pȃs oko njihovih bedara neće se razdriješiti niti će se remen na obući njihovoj raskinuti. 28 Strijele će im biti oštre, a svi lukovi njihovi zapeti; kopita njihovih konja doimat će se kao kremen, a kotači kola njihovih kao vihor. 29 Rika im je ko u lava, rikat će kao mladi lavovi; i režat će i plijen grabiti, i odnijeti ga, a nikoga da izbavi. 30 I u onaj će dan režati na njih kao što more huči; i ako tko pogleda na zemlju, gle: tama i tjeskoba; i svjetlost će potamnjeti od oblaka njegovih.