Izaija 52

14. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 52”.

1 Probudi se! Probudi se! Zaodjeni se snagom svojom, Sione! Zaodjeni se svojim prekrasnim haljinama, Jeruzaleme, grade sveti, jer neobrezani i nečisti k tebi više neće ulaziti. 2 Otresi sa sebe prašinu, ustani! Sjedni, Jeruzaleme! Oslobodi se okova sa svog vrata, zasužnjena kćeri sionska! 3 Jer ovako veli Gospod: »Prodani ste nizašto, i bit ćete otkupljeni bez novca.« 4 Ovako naime veli Gospodin Gospod: »Puk moj isprva siđe u Egipat da se ondje nastani, potom ga Asirci bezrazložno potlačiše. 5 Ali sad, što ću ja ovdje«, izjavljuje Gospod, »kad je puk moj ni zbog čega odveden? Gospodari njegovi urlaju«, izjavljuje Gospod, »i neprekidno se svednevice ime moje huli. 6Zato će puk moj poznati moje ime, zato će u onaj dan spoznati da sam ja onaj koji govori: ‘Evo me!’« 7 Kako su krasne po gorama noge glasnika radosne vijesti, koji objavljuje mir, koji navješćuje dobro, koji objavljuje spasenje govoreć’ Sionu: »Tvoj Bog kraljuje!« 8 Tvoji će stražari podići glas, zajedničkim će glasom klicati, jer će oči u oči gledati kako Gospod obnavlja Sion. 9 Podvikujte, kličite zajedno, razvaline jeruzalemske, jer Gospod utješi puk svoj, otkupi Jeruzalem. 10 Ogolio je Gospod svoju svetu mišicu na oči svim narodima, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega. 11 Odstupite, odstupite, izađite odatle, nečistoga se ne dotičite! Izađite iz njegove sredine! Očistite se, vi koji nosite posude Gospodnje! 12 Ta nećete izaći u žurbi niti ćete ići bježeći, jer će Gospod ići ispred vas, a zalaznica vaša bit će Bog Izraelov. 13 Gle, uspjet će sluga moj, uzdignut će se i uzvisiti i biti veoma visoko. 14 Kao što se mnogi zgroziše nad tobom — tako mu je lice bilo iznakaženo, više no u bilo koga, i obličje njegovo, više no u sinova ljudskih 15 — tako će mnoge poškropiti narode, zbog njega će usta svoja zatvoriti kraljevi. Jer vidjet će ono što im se nije kazivalo i razumjet će ono što još čuli nisu.