Izaija 56

18. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 56”.

1 Ovako veli Gospod: »Držite se pravde i činite pravednost, jer uskoro dolazi moje spasenje i pravednost će se moja objaviti. 2 Blažen je čovjek koji ovo čini i sin čovječji koji se toga pridržava; koji drži subotu pazeć’ da je ne oskvrne i zadržava ruku svoju da ne počini kakvo zlo.« 3 I neka ne kaže sin tuđinski, koji je pristao uz Gospoda,govoreći: »Gospod me zacijelo odvojio od svojega puka.« I neka uškopljenik ne rekne: »Gle, ja sam suho drvo.« 4 Jer ovako veli Gospod: »Uškopljenicima koji drže moje subote i izabiru ono što je meni milo i pridržavaju se mojega saveza, 5 njima ću dakle dati u Domu svojemu i među zidovima svojim spomen i ime bolje nego sinovima i kćerima; dat ću im vječno ime koje se neće zatrti. 6 A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge — sve koji drže subotu pazeć’ da je ne oskvrnu i pridržavaju se saveza mojega 7 — njih ću dakle dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u svojemu Domu molitve. Njihove paljenice i žrtve njihove bit će primljene na mom žrtveniku, jer Dom moj zvat će se Dom molitve za sve pukove.« 8 Gospodin Gospod, koji sabire prognanike Izraelove, izjavljuje: »Još ću ih sabrati k njima, povrh onih koji se kod njih već sabraše.« 9 Sve zvijeri poljske, dođite jesti; sve zvijeri šumske, dođite! 10 Stražari su im slijepi, svi oni ništane znaju. Svi su oni nijemi psi, ne mogu lajati; spavaju, leže, vole drijemati. 11 Da, to su psi proždrljivi, ne znaju za sitost; i pastiri su to što ne znaju za razum, svaki od njih svojim putem okreće, svaki za svojim dobitkom sa svojega kraja. 12 »Dođite,« kaže jedan, »donijet ću vina i napit ćemo se žestokoga pića; i sutra će biti kao ovo danas — izobilje veliko, golemo.«