Izaija 58

20. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 58”.

1 »Viči iz sveg grla, ne štedi ga! Glas svoj kao trubu podigni i objavi mom puku prijestupe njihove i domu Jakovljevu grijehe njihove. 2 Ta oni mene dan za danom traže i žele znati moje putove, kao narod koji tvori pravdu i ne ostavlja pravo Boga svojega. Išću od mene pravedne sudove, omilje im blizina Božja. 3 ‘Zašto postimo ako ti ne vidiš, dušu svoju mučimo ako ti ne znaš?’ Gle, u dan svog posta ugodu nalazite i izrabljujete sve radnike svoje. 4 Gle, vi postite da se prepirete i svađate, i da udarate šakom opakom. Ne postite više kao danas, da se čuje glas vaš na visini. 5 Je li to post kakav sam izabrao u dan kad čovjek muči dušu svoju? Pognuti glavu svoju kao trska i sterati poda se kostrijet i pepeo — zar ćeš to zvati postom i danom ugodnim Gospodu? 6 Nije li ovo post koji sam izabrao: driješiti spone opačine, raskidati uze jarmene i puštati na slobodu potlačene, te da svaki jaram prekinete? 7 Nije li ovo: kruh svoj podijeliti s gladnima i u kuću uvesti uboge beskućnike; kad vidiš gola, da ga zaogrneš i da se ne kriješ od onoga tko je tvojega tijela? 8 Kao zora tad će svjetlost tvoja sinuti i zdravlje tvoje brzo će procvasti; i tvoja će pravednost pred tobom hoditi, slava Gospodnja bit će ti zalaznica. 9 Tada ćeš zazvati, i Gospod će se odazvati; zavapit ćeš, i reći će: »Evo me!« Ukloniš li jaram iz svoje sredine, ispružen prst i besjedu opaku, 10 i dušu svoju otvoriš gladnomu i nasitiš dušu potlačenog, tada će svjetlost tvoja zasjati u tmini i tama će tvoja biti kao podne. 11 I Gospod će te voditi zasvagda, i dušu tvoju sititi u suši, i krijepiti kosti tvoje; i ti ćeš biti kao vrt zaliven i kao izvor vodni čije vode ne presušuju. 12 I oni između tebe gradit će drevne razvaline, podići ćeš temelje mnogih naraštaja; i zvat će te popravljačem pukotina, obnoviteljem staza k boravištu. 13 Odvratiš li, zbog subote, nogu svoju od činidbe svojih prohtjeva u moj sveti dan i subotu nazoveš ugodom, svetim danom Gospodu u čast, i iskažeš mu čast ne postupajući po svojim putovima i ne udovoljavajući svojim prohtjevima ni govoreći svoje riječi, 14 tada ćeš se naužiti u Gospodu; i dat ću ti da jezdiš po visovima zemaljskim i nahranit ću te baštinom Jakova, oca tvojega — jer Gospodnja su usta govorila.