Izaija 60

22. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 60”.

1 Ustani, zasjaj, jer svjetlost tvoja dolazi i nad tobom sviće slava Gospodnja. 2 Jer gle, zemlju će tama prekriti, i puke tmina; a nad tobom će svanuti Gospod, i slava njegova pokazat će se nad tobom. 3 I doći će pogani k tvojoj svjetlosti, i kraljevi k sjaju tvog svanuća. 4 »Podigni oči svoje uokolo i pogledaj: svi se sabiru, k tebi dolaze; sinovi će tvoji doći izdaleka, a kćeri tvoje nosit će se u naručju. 5 Tada ćeš vidjeti i ozariti se, i srce će tvoje strepiti i širiti se; jer k tebi će se okrenuti mnoštvo morsko, blago narodā doći će k tebi. 6 Množina deva tebe će prekriti, dromedari iz Midjana i Efe. Svi ovi doći će iz Šebe, donoseći zlato i tamjan i razglašujući hvale Gospodu. 7 Sva stada kedarska sabrat će se k tebi, ovnovi nebajotski tebi će služiti; uzaći će voljno k mom žrtveniku, i ja ću proslaviti Dom slave svoje. 8 Tko su ovi što lete poput oblaka, i poput golubova prema prozorima svojim? 9 Da, otoci će čekati na mene; i brodovi taršiški doći će prvi, dovozeći izdaleka sinove tvoje, a s njima njihovo srebro i zlato njihovo, k imenu Gospoda, Boga tvojega, i Sveca Izraelova — jer on te proslavi. 10 A zidine će tvoje sagraditi sinovi tuđinski, i kraljevi njihovi služit će tebi; jer u srdžbi svojoj ja sam te udario i u naklonosti svojoj tebi se smilovao. 11 Zato će dveri tvoje biti svagda otvorene, ni danju ni noću neće se zatvarati, da bi k tebi donosili blago narodā i kraljevi njihovi da privedeni budu. 12 Jer propast će narod i kraljevstvo koje ti ne bude služilo, i tȋ će narodi biti sasma razoreni. 13 K tebi će doći slava Libanona — jela, bor i čempres zajedno — da ukrase prostor mojega svetišta; a mjesto svojih nogu ja ću proslaviti. 14 I sinovi onih koji su te tlačili pognuvši se dolazit će k tebi, a svi koji su te prezirali poklonit će se pred stopalima nogu tvojih; i zvat će te gradom Gospodnjim, Sionom Sveca Izraelova. 15 Budući da si bio ostavljen i omražen i nitko nije prolazio kroza te, učinit ću te vječnim ponosom, radošću od koljena do koljena. 16 I ti ćeš sisati mlijeko narodā, sisat ćeš i grudi kraljeva; i znat ćeš da sam ja Gospod, tvoj spasitelj i otkupitelj tvoj, Moćnik Jakovljev. 17 Mjesto mjedi donijet ću zlato, i mjesto željeza srebro ću donijeti, i mjesto drvā mjed, i mjesto kamenja željezo; i za upravitelje tvoje postavit ću mir, a za nadglednike tvoje pravednost. 18 U tvojoj zemlji više se neće čuti nasilje, ni pustošenje i zatiranje u međama tvojim, nego ćeš zidine svoje nazivati Spasenjem, a dveri svoje Hvalom.« 19 »Sunce ti više neće biti svjetlilo danju niti će te sjaj mjeseca obasjavati, nego će Gospod biti tvoje vječno svjetlo i Bog tvoj bit će slava tvoja. 20 Tvoje sunce više neće zalaziti niti će se tvoj mjesec povući, jer Gospod će biti tvoje vječno svjetlo i okončat će se dani žalovanja tvojega. 21 I svi u tvom puku bit će pravednici; izdanak moga nasada, djelo mojih ruku, baštinit će zemlju dovijeka, da bih se ja proslavio. 22 Od najmanjega postat će tisuća, a od neznatnoga moćan narod. Ja, Gospod, požurit ću to u pravo vrijeme.«