Izaija 61

23. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 61”.

1 Duh Gospodina Gospoda na meni je, jer me pomaza da naviještam radosnu vijest siromasima. Posla me da povijem one srca slomljena, da proglasim sužnjima oslobođenje i uznicima otvaranje tamnica; 2 da proglasim godinu prihvaćanja Gospodnjeg i dan odmazde Boga našega; da utješim sve koji tuguju, 3 da nadarim one koji tuguju na Sionu dajući im ukras mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalovanja, ruho slavljenja mjesto duha klonulosti. I zvat će ih hrastovima pravednosti, nasadom Gospodnjim, da bi se on proslavio. 4 A oni će izgraditi drevne razvaline, podići će pređašnje ruševine i obnoviti gradove opustošene, ruševine mnogih naraštaja. 5 I ustat će tuđinci i napasati vam stada, i sinovi stranca bit će vaši ratari i vinogradari vaši. 6 A vas će nazivati „Svećenici Gospodnji”, zvat će vas „Služnici Boga našega”; hranit ćete se blagom pogana, i slavom njihovom vi ćete se dičiti. 7 Za svoju sramotu primit ćete dvostruko, a oni će — umjesto poruge — klicati nad baštinom svojom. Zato će u svojoj zemlji baštiniti dvostruko, njihova će radost biti vječita. 8 »Jer ja, Gospod, ljubim pravdu, a mrzim grabež za paljenicu; i dat ću im plaću po istini, i sklopiti s njima savez vječni. 9 A njihovo potomstvo bit će znano među poganima, i njihov porod među pucima; svi koji ih budu vidjeli prepoznat će ih — znat će da su oni potomstvo koje Gospod blagoslovi.« 10 Ja ću se silno radovati u Gospodu, duša moja veselit će se u Bogu mojemu; jer me odjenu u haljine spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao kad ženik ukras stavi i kao kad se nevjesta uresi nakitom svojim. 11 Jer kao što zemlja iznjedri svoje klice i kao što vrt daje da nikne što je posijano, tako će Gospodin Gospod dati da nikne pravednost i hvala pred svim narodima.