Izaija 65

27. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 65”.

1 »Potražiše me oni koji ne pitahu za me, nađoše me oni koji me ne tražahu. Narodu koji ne bȋ prozvan mojim imenom rekoh: ‘Evo me, evo me!’ 2 Cio dan pružah ruke svoje puku buntovnu, koji hodi putem koji nije dobar, za mislima svojim; 3 puku koji me neprekidno u lice moje srdi, žrtvujući po vrtovima i prinoseći kȃd na opekama; 4 koji sjede među grobovima i noće na skrovitim mjestima, koji jedu svinjsko meso, a u posudama im juha od nečisti; 5 koji kažu: ‘Drži se ti sebe, ne prilazi mi, jer ja sam svetiji od tebe.’ Tȋ su mi dim u nosu, oganj što gori povazdan. 6 Eto, napisano je preda mnom: neću šutjeti, nego ću platiti; platit ću im, i to u njedra, 7 za bezakonja vaša i bezakonja vaših otaca zajedno«, veli Gospod, »koji su palili kȃd na gorama i pogrđivali me na brežuljcima; zato ću im u njedra odmjeriti plaću za njihova prijašnja djela.« 8 Ovako veli Gospod: »Kao što se vino nalazi u grozdu pa kažu: ‘Ne uništavaj ga, jer u njemu je blagoslov’, tako ću ja postupiti radi slugu svojih da ne bih sve uništio. 9 I izvest ću iz Jakova potomstvo, a iz Jude baštinika gora svojih; i baštinit će ih izabranici moji, i sluge moje ondje će se nastaniti. 10 I Šaron će biti tor za ovce, a Akorska dolina počivalište za goveda — puku mojem koji mene traži. 11 A vi koji ste ostavili Gospoda, koji ste zaboravili svetu goru moju, koji prostirete stol Gadu, a Meniju smiješanim vinom čašu punite, 12 vas ću dakle za mač prebrojiti i svi ćete se vi pognuti za klanje. Jer kad sam zvao, niste se odazvali; kad sam govorio, niste slušali, nego ste činili što je zlo u mojim očima i izabirali što mi se ne mili.« 13 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Evo, moje će sluge jesti, a vi ćete gladovati. Evo, moje će sluge piti, a vi ćete žeđati. Evo, moje će se sluge radovati, a vi ćete se stidjeti. 14 Evo, moje će sluge klicati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duha slomljena. 15 I ostavit ćete ime svoje za kletvu mojim izabranicima: ‘Tako te ubio Gospodin Gospod!’ A sluge će svoje nazvati drugim imenom, 16 da se onaj tko se bude blagoslivljao u zemlji, blagoslivlja Bogom istinitim; i tko se bude zaklinjao u zemlji, neka se zaklinje Bogom istinitim; jer će prijašnje nevolje biti zaboravljene i jer će biti skrivene od očiju mojih.« 17 »Jer ja, evo, stvaram nova nebesa i zemlju novu; i prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti. 18 Nego se radujte i veselite se dovijeka onome što ja stvaram; jer ja, evo, stvaram Jeruzalem na veselje, a puk njegov na radost. 19 I veselit ću se Jeruzalemu i radovat’ se puku svojemu; i u njemu se više neće čuti zvuk plača ni zvuk vapaja. 20 Tamo više neće biti novorođenčeta koje bi živjelo malo dana ni starca koji ne bi navršio dane svoje; jer dijete će umirati u dobi od sto godina, a grješnik u dobi od stotinu godina bit će proklet. 21 I gradit će kuće i stanovati u njima, i sadit će vinograde i jesti plod njihov. 22 Neće oni graditi da bi drugi stanovao ni saditi da bi drugi jeo; jer vijek puka mojega bit će kao vijek drveta, i izabranici moji dugo će uživati u djelu ruku svojih. 23 Neće se zalud mučiti i neće rađati za propast, jer su potomstvo blagoslovljenika Gospodnjih, oni i porod njihov s njima. 24 I dogodit će se, prije nego zazovu, da ću se ja odazvati; oni će još govoriti, a ja ću već uslišati. 25 Vuk i janje zajedno će pȃsti, i lav će jesti slamu kao govedo, a zmiji će hrana prašina biti. Neće činiti zlo i neće zatirati na svoj svetoj gori mojoj«, govori Gospod.