Izaija 66

28. 01. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 66”.

1 Ovako veli Gospod: »Nebo mi je prijestolje, a zemlja podnožak nogama mojima. Gdje je kuća što ćete mi je sagraditi i gdje je mjesto počinka mojega? 2 Nije li ruka moja sve to načinila i tako je sve to postalo«, riječ je Gospodnja. »Ali na ovoga gledam: na uboga i na onoga koji je duha skrušena i koji na riječ moju drhće. 3 Netko kolje bika, ali i ubija čovjeka; žrtvuje ovcu, ali i psu lomi vrat; prinosi prinosnicu, ali i krv svinjsku, pali kȃd, aliblagoslivlja kumira. I kako su oni izabrali svoje putove i duši im se mile gnusobe njihove, 4 tako ću i ja izabrati nevaljalštine njihove i svaliti na njih ono čega se plaše. Jer kad sam zvao, nitko se ne odazva, kad sam govorio, nitko ne posluša; nego su činili što je zlo u mojim očima i izabrali ono što mi nije milo.« 5 Poslušajte riječ Gospodnju, vi koji na njegovu riječ drhćete: »Braća vaša, koja vas mrze i koja vas odbacuju poradi imena mojega, govore: ‘Neka se Gospod proslavi pa da vidimo radost vašu.’ Al’ oni će biti posramljeni.« 6 Zvuk buke iz grada, zvuk iz hrama, zvuk Gospodnji što naplatom uzvraća neprijateljima svojim! 7 Prije no što se pojaviše trudovi, ona porodi; prije nego je bol sustiže, ona rodi muško. 8 Tko je takvo što čuo, tko je takvo što vidio? Hoće li se zemlja u jednome danu poroditi? Može li se narod odjednom roditi? Čim se pojaviše trudovi, i Sion izrodi sinove svoje. 9 »Zar bih ja otvorio maternicu a ne dao da rodi?« veli Gospod. »Zar bih ja dao da rodi pa zatvorio maternicu?« veli Bog tvoj. 10 »Radujte se s Jeruzalemom i veselite se s njim, svi koji ga ljubite! Kličite s njim od radosti, svi koji ste nad njim tugovali, 11 da biste se nasisali i nasitili na dojkama utjehe njegove, da biste se napojili i naužili obilja slave njegove.« 12 Jer ovako veli Gospod: »Ja ću, evo, svratiti na njih mir kao rijeku, i kao potok nabujali slavu narodā. Tad ćete se nasisati; i bit ćete nošeni na rukama i milovani na koljenima. 13 Kao nekoga koga tješi majka njegova, tako ću ja vas tješiti — i bit ćete utješeni u Jeruzalemu.« 14 I kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti kao zelenilo; i ruka Gospodnja očitovat će se slugama njegovim, a gnjev njegov njegovim neprijateljima. 15 Jer Gospod, evo, dolazi s ognjem, a kola su njegova poput vihora; da gnjev svoj iskali u jarosti, a prijekor svoj plamenima ognjenim. 16 Jer Gospod će ognjem i mačem svojim suditi svakome tijelu, i bit će mnogo pobijenih od Gospoda. 17 »Oni koji se posvećuju i čiste odlazeć’ u vrtove, slijedeći onoga u sredini, koji jedu svinjsko meso i gnusne stvari i miševe, zajedno će skončati«, riječ je Gospodnja. 18 »Jer ja poznajem njihova djela i namisli njihove. I doći će doba kad ću sabrati sve narode i jezike; i oni će doći i vidjeti slavu moju. 19 I postavit ću znak među njima; a one među njima koji su izbjegli poslat ću k narodima u Taršiš, Pul i Lud — narodima koji napinju lȗk, u Tubal i Javan, k otocima dalekim, koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli slave moje. I oni će naviještati slavu moju među narodima. 20 I dovest će svu vašu braću iz svih naroda kao prinosnicu Gospodu — na konjima i kolima i nosilima te na mazgama i devama — na svetu goru moju u Jeruzalem«, veli Gospod, »kao što sinovi Izraelovi donose prinosnicu u čistim posudama u Dom Gospodnji. 21 A ja ću i neke od njih uzeti za svećenike i levite«, veli Gospod. 22 »Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ih ja stvoriti, stajati preda mnom«, izjavljuje Gospod, »tako će stajati vaše potomstvo i ime vaše. 23 I dogodit će se da će od mlađaka do mlađaka i od subote do subote svako tijelo dolaziti da se pokloni preda mnom«, veli Gospod. 24 »Tada će izlaziti i gledati trupla ljudi koji se od mene odmetnuše. Jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti; i bit će na gadost svakome tijelu.«