Izaija 7

30. 11. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 7”.

1 I dogodi se — u dane Ahaza, sina Jotama, sina Uzijina, kralja Judina — da Recin, kralj sirijski, i Pekah, sin Remalijin, kralj izraelski, pođoše na Jeruzalem zavojštiti protiv njega, ali ga ne mogoše zauzeti. 2 Pa kad domu Davidovu bȋ dojavljeno govoreći: »Sirijci se utaboriše u Efraimu«, ustreperi srce njegovo i srce puka njegova kao što drveće u šumi ustreperi od vjetra. 3 Tada Gospod reče Izaiji: »Izađi sad u susret Ahazu, ti i sin tvoj Šear-Jašub, nakraj vodovoda gornjega jezera, na putu u Valjarevo polje. 4 I reci mu: ‘Čuvaj se i budi miran; ne boj se i neka ti ne klone srce od repova ovih dvaju zadimljenih ugaraka, zbog žestine gnjeva Recina i Sirije, te sina Remalijina. 5 Jer Sirija, Efraim i sin Remalijin smišljahu zlo protiv tebe govoreći: 6 Pođimo na Judu i zastrašimo ga, i prodrimo u nj da sina Tabealova postavimo za kralja u njemu.’« 7 Ovako veli Gospodin Gospod: »To ne stoji i to se neće zbiti.8 Jer glava je Siriji Damask, a glava Damasku Recin (još šezdeset i pet godina, i Efraim će biti satrt te više neće biti puk). 9 Efraimu je pak glava Samarija, a Samariji je glava sin Remalijin. Ako ne budete vjerovali, zacijelo se održati nećete.« 10 I Gospod opet prozbori Ahazu govoreći: 11 »Zaišći za se znak od Gospoda, Boga svojega; išći iz dubine ili odozgo s visine.« 12 Ali Ahaz reče: »Neću iskati i neću iskušavati Gospoda.« 13 Tada reče Izaija: »Poslušaj sad, dome Davidov: Zar vam je malo što zamarate ljude, nego i Boga mojega zamarate! 14 Zato će sam Gospodin dati vam znak: Gle, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Imanuel. 15 Maslacem i medom on će se hraniti da bi umio odbaciti zlo, a izabrati dobro. 16 Jer prije no što dječak bude umio odbaciti zlo, a izabrati dobro, zemlja koje se ti gnušaš bit će napuštena od obojice njezinih kraljeva. 17 Gospod će na tebe i na puk tvoj i na dom oca tvojega dovesti kralja asirskoga — dane kakvih nije bilo od dana kad se Efraim odvojio od Jude.« 18 I dogodit će se u onaj dan da će Gospod fućnuti muhama što su na krajevima rijeka egipatskih i pčelama što su u zemlji asirskoj, 19 da sve one dođu i počinu u pustim dolovima i u pukotinama stijena i po svim trnjacima i svim pojilištima. 20 U onaj dan Gospodin će obrijati britvom unajmljenom, onima onkraj Rijeke — kraljem asirskim — glavu i dlake s nogu, a skinut će i bradu. 21 I dogodit će se u onaj dan da će čovjek hraniti kravicu i dvije ovce. 22 I dogodit će se da će se od obilja mlijeka koje će mu davati hraniti maslacem. Naime, tko god ostane u zemlji, hranit će se maslacem i medom. 23 I dogodit će se u onaj dan da će svako mjesto gdje je bilo tisuću čokota, vrijednih tisuću šekela srebra, zarasti u draču i trnje. 24 Onamo će dolaziti sa strijelama i lukom, jer će sva zemlja zarasti u draču i trnje. 25 A na sve gore gdje se kopalo motikom, tamo nećeš dolaziti zbog straha od drače i trnja; ali će biti pasište za volove i hodište za ovce.