Izaija 8

1. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 8”.

1 Tada Gospod meni reče: »Uzmi sebi veliki svitak i napiši na njemu ljudskom pisaljkom: Maher-Šalal-Haš-Baz. 2 A ja ću sebi uzeti vjerne svjedoke: Uriju, svećenika, i Zahariju, sina Jeberekijina.« 3 Tada priđoh proročici te ona zače i rodi sina. A Gospod mi reče: »Nadjeni mu ime Maher-Šalal-Haš-Baz; 4 jer prije no što dječak bude umio zvati: ‘Oče moj!’ i ‘Majko moja!’, blago Damaska i plijen Samarije donijet će se pred kralja asirskoga.« 5 I opet mi Gospod prozbori govoreći još: 6 »Budući da puk ovaj odbacuje vode Šiloaha što mirno protječu, a raduje se Recinu i sinu Remalijinu, 7 zato će, evo, Gospodin navesti na njih vode Rijeke, silne i velike — kralja asirskoga i svu slavu njegovu — i on će uzaći preko svih svojih korita i prijeći preko svih svojih obala. 8 I probit će se u Judu, razliti se i proći, sve do grla će doprijeti. I širenjem svojih krila širinu će zemlje tvoje ispuniti, Imanuele.« 9 Udružite se, puci, al’ bit ćete satrti; i poslušajte, svi iz zemalja dalekih. Opašite se, al’ bit ćete satrti! Opašite se, al’ bit ćete satrti! 10Smišljajte naum, ali će propasti, prozborite riječ, al’ se neće ostvariti — jer s nama je Bog. 11 Jer ovako mi reče Gospod, kad me rukom uhvatio i opomenuo da ne idem putem ovoga puka govoreći: 12 »Ne nazivajte urotom sve ono što ovaj puk urotom naziva; i ne bojte se čega se on boji i ne strahujte. 13 Gospoda Nad Vojskama — njega posvećujte, i on neka bude bojazan vaša, i on neka bude vaš strah. 14 Tako će on vama postati svetište, a za oba doma Izraelova kamen spoticanja i stijena sablazni, zamka i stupica za stanovnike Jeruzalema. 15 I mnogi će se od njih spotaći i pasti i razbiti se; i uplest će se, i uhvatiti.« 16 Sveži svjedočanstvo, zapečati zakon među učenicima mojim. 17 A ja ću čekati na Gospoda, koji je lice svoje sakrio od doma Jakovljeva, i u njega ja ću se uzdati. 18 Evo, ja i djeca koju mi dade Gospod Izraelu smo znaci i čudesa od Gospoda Nad Vojskama, koji prebiva na gori Sionu. 19 I kad vam reknu: »Tražite zazivače duhova i pogađače koji šapću i mrmljaju«, ne bi li puk trebao tražiti Boga svojega? Zar će se u mrtvih za žive raspitivati? 20 K Zakonu! I k svjedočanstvu! Ako ne reknu ovakvu riječ, za njih nema zore. 21 I prolazit će zemljom potlačeni i gladni; i dogodit će se, kad ogladne, da će se srditi i proklinjati kralja svojega i Boga svojega, i gledati uvis. 22 Onda će promotriti zemlju; i gle, nevolja i tmina, mračina tjeskobna; i bit će stjerani u tamu.