Izbavitelj svojeg naroda

21. 09. 2023.

“Tim poče Isus svoja čudesa u Kani Galilejskoj te objavi slavu svoju, i učenici njegovi povjerovaše u njega.” (Ivan 2,11)

Vino što ga je Krist stvorio za svetkovinu, kao i ono što ga je dao učenicima kao znamenje svoje krvi, bio je čisti grožđani sok. Prorok Izaija misli na ovo kad govori o novome vinu “u grozdu” i kaže: “Ne uništavajte ga, u njemu je blagoslov!” (Izaija 65,8)

Krist je u Starome zavjetu upozorio Izraela: “Vino je podsmjevač, žestoko piće bukač, i tko se njima odaje, neće steći mudrosti.” (Izreke 20,1) On sam nije se pobrinuo za takvu vrstu pića. Sotona kuša ljude popuštanjem koje će zamagliti razum i otupiti duhovna opažanja, dok nas Isus uči da podčinimo nižu prirodu. Njegov cjelokupan život bio je primjer samoodricanja. Da bi slomio moć apetita, On je za nas izdržao najtežu kušnju koju ljudska priroda može izdržati. Krist je naredio da Ivan Krstitelj ne smije piti ni vino ni žestoka pića. On je naložio istu suzdržljivost i Manoahovoj ženi. On je izrekao prokletstvo nad čovjekom koji bi stavljao bocu na usne svoga bližnjega. Krist nije proturječio svom vlastitom nauku. Neprevrelo vino što ga je stvorio na svadbi bio je zdrav i osvježavajući napitak. Njegovo djelovanje trebalo je uskladiti okus sa zdravim apetitom.

Kad su gosti na svečanosti uočili kakvoću vina, počeli su se raspitivati, što je potaklo sluge da opišu čudo. Društvo je neko vrijeme bilo začuđeno kako bi razmislilo o Onome koji je učinio ovo čudesno djelo. Kad su Ga napokon potražili, utvrdili su da se On tako nečujno povukao da to nisu zamijetili ni Njegovi učenici.

Društvo je svoju pozornost usmjerilo na učenike. Oni su sada prvi put imali prigodu iskazati svoju vjeru u Isusa. Ispričali su što su vidjeli i čuli na Jordanu, a to je u mnogim srcima rasplamsalo nadu da je Bog podigao izbavitelja svojem narodu. Vijest o čudu proširila se po cijelom kraju i stigla do Jeruzalema. Svećenici i starješine s novim su zanimanjem istraživali proročanstva koja su upućivala na Kristov dolazak. (Isusov život, str. 108,109)

Za razmišljanje: Kakvo čudo Isus danas treba učiniti u mojoj obitelji?