Izbavitelj

8. 01. 2023.

“Na kraju, osnažite se kroz zajedništvo s Gospodinom i oslonite se na njegovu veliku snagu.” (Efežanima 6,10 — Suvremeni hrvatski prijevod)

Kršćanin mora biti neporočan dok živi među pokvarenima 15 i izdajnicima. S iskrenim srcem prema Bogu i ispunjen Njegovim Duhom, vidjet će mnogo toga nad čim može žaliti dok je okružen kršiteljima zapovijedi — onima koji su na strani velike pobune i koji su odbacili svoju odanost nebeskom Bogu. Činjenica da bezakonje buja snažan je razlog zašto treba biti budan, marljiv i vjeran u službi svojega Učitelja kako bi na ispravan način prikazao vjeru Isusa Krista.

Kršćanski će vojnik na svim stranama čuti o izdajničkim urotama i riječima pobune od strane onih koji krše Božji zakon. Ovo treba osnažiti njegovu nakanu da djeluje kao vjerni Božji stražar i upotrijebi svaki napor da dovede duše pod krvlju poprskanu zastavu Kneza Emanuela. Što je moralna tama gušća, iskrenije mora biti njegovo nastojanje da hoda s Bogom, kako bi Njegovo svjetlo i sila bili izliveni na one koji su u tami. Ljubav iskrenih kršćana neće ohladnjeti zato što bezakonja ima previše. Kako društvo postaje sve pokvarenije, kao u Noinim i Lotovim danima, duša će čeznuti za prevarenim, zavedenim grešnicima koji ginu, koji se spremaju za sudbinu sličnu sudbini prijestupnika koji su nestali u vodama potopa i ognju Sodome. …

Ostalo nam je malo vremena za borbu; ubrzo će doći Krist i ovo će razdoblje čovjekove pobune završiti. … Kao nikada prije treba podići pobunu protiv grijeha, protiv sila tame. Vrijeme zahtijeva energično i odlučno djelovanje onih koji vjeruju u sadašnju istinu. Oni trebaju propovijedati istinu riječima i primjerom. Ako nam se vrijeme čekanja našeg Izbavitelja učini predugim, ako skrhani nevoljama ili iznureni patnjama podliježemo nestrpljenju u želji da naše poslanje okonča i primimo časnu nagradu nakon borbe, imajmo na umu, i neka ta misao umiri svako gunđanje, da nas Bog ostavlja ovdje na Zemlji da bismo kroz nevolje i borbe usavršili kršćanski karakter, da bismo se bolje upoznali s Bogom, našim Ocem, i s Kristom, našim Starijim Bratom, i obavili zadatak koji nam je Gospodar povjerio, da zadobijemo mnoge duše za Krista. (Review and Herald, 25. listopada 1881.)

Za razmišljanje: Pojačava li neprijateljstvo onih koji ne vole kršćanstvo moju želju za objavljivanjem Evanđelja, kako bi čak i podrugljivci imali priliku da budu spašeni?