Izdanak

1. 04. 2023.

“Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena.” (Izaija 11,1)

Mesija je trebao biti potomak kraljevske loze jer je Gospodin preko Jakova prorekao: “Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.” (Postanak 49,10)

Izaija je prorekao: “Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena.” “Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.” (Izaija 11,1; 55,3-5)

I Jeremija je svjedočio o dolasku Otkupitelja kao kneza iz Davidove kuće: “Evo dolaze dani — riječ je Jahvina — podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena, i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Jahve, Pravda naša.’” I ponovno: “Jer ovako govori Jahve: Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova. I nikada neće levitima i svećenicima nestati potomaka koji će služiti preda mnom i prinositi paljenice, kaditi prinosnice i prikazivati klanice u sve dane.” (Jeremija 23,5.6; 33,17.18)

Prorečeno je čak i Mesijino mjesto rođenja: “A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,2) (Djela apostolska, str. 140,141)

Za razmišljanje: Bih li prepoznao Isusa kao Mesiju iz biblijskog proročanstva da sam živio u vrijeme kada je došao na Zemlju? Jesam li Ga danas prihvatio kao svojeg Spasitelja?

 

Preporučujemo: