Izebelin razoran utjecaj

17. 07. 2017.

“Doista, nitko se nije prodao tako kao Ahab da čini što je zlo u očima Jahvinim, jer ga je zavodila njegova žena Izebela.” (1. o kraljevima 21,25)
“Ahab je bio moralni slabić. Njegova bračna veza s idolopoklonicom, odlučnom i vrlo temperamentnom ženom, djelovala je razorno i na njega samoga i na narod. Nenačelan, bez visokih mjerila u ponašanju, dopuštao je svojoj odlučnoj ženi Izebeli da po svojoj volji lako oblikuje njegov karakter. … Pod zlim utjecajem Ahabove vladavine, Izrael je daleko odlutao od živoga Boga i pokvario svoje putove pred Njim. … Tamna sjena otpada obavijala je cijelu zemlju. Kipovi Baala i Aštarte mogli su se vidjeti na svakom koraku. Idolopoklonički hramovi i posvećene uzvišice, gdje su se slavila djela ljudskih ruku, umnožavali su se na sve strane. Zrak je bio zagađen dimom žrtava koje su se prinosile lažnim bogovima. Bregovi i doline odjekivali su od pijanih uzvika neznabožačkih svećenika koji su prinosili žrtve Suncu, Mjesecu i zvijezdama. Pod utjecajem Izebele i njezinih bezbožnih svećenika, narod je počeo vjerovati da su idoli koje su postavljali stvarna božanstva i da svojom tajanstvenom silom vladaju počelima — zemljom, vatrom i vodom. Sve obilje Neba — brzi potoci, tokovi žive vode, blaga rosa, pljuskovi koji su osvježavali zemlju i omogućavali poljima da donose obilan rod — sve je to pripisivano naklonosti Baala i Aštarte, umjesto Davatelju svakoga dobrog i savršenog dara. Narod je zaboravio da su brežuljci i doline, potoci i jezera u rukama živog Boga, da On upravlja Suncem, oblacima na nebu i svim silama prirode. … U svojoj ludoj zaslijepljenosti odlučili su odbaciti Boga i Njegovo bogoslužje.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 71,72) “Malo ljudi razumije moć utjecaja neposvećene žene. … Bog bi bio s Ahabom da je živio prema savjetima s Neba. Ali Ahab to nije činio. Oženio se ženom koja se potpuno predala idolopoklonstvu. Izebela je imala veću moć nad kraljem nego Bog. Ona ga je navela na idolopoklonstvo, a preko njega i sav narod.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 2, str. 1033)