Izlazak 18

23. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 18.

1 A Jitro, midjanski svećenik, tast Mojsijev, ču sve što učini Bog Mojsiju i Izraelu, puku svojemu — kako je Gospod izveo Izraelce iz Egipta. 2 Tada Jitro, tast Mojsijev, povede Mojsijevu ženu Ciporu, nakon što ju je ovaj poslao natrag, 3 i njezina dva sina, od kojih jednomu bijaše ime Geršom (jer reče: »Bijah došljak u tuđoj zemlji«), 4 a drugomu bijaše ime Eliezer (jer: »Bog oca mojega bio mi je u pomoći i izbavio me od mača faraonova«). 5 Tako Jitro, tast Mojsijev, pođe s njegovim sinovima i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gdje se on bio utaborio na gori Božjoj. 6 I reče on Mojsiju: »Ja, tvoj tast Jitro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i oba njezina sina s njom.« 7 Tada Mojsije izađe u susret svojemu tastu; i nakloni se, pa ga poljubi. I pošto upitaše jedan drugoga za zdravlje, uđoše pod šator. 8 Onda Mojsije ispripovjedi svojemu tastu o svemu što je Gospod učinio faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, o svim poteškoćama što su ih snašle na putu i kako ih je Gospod izbavio. 9 A Jitro se radovao svemu dobru što ga je Gospod učinio Izraelu kojega je izbavio iz ruke egipatske. 10 I reče Jitro: »Blagoslovljen bio Go­spod koji vas izbavi iz ruke egipatske i iz ruke faraonove, koji izbavi puk ispod ruke Egipćanâ. 11 Sada znam da je Gospod veći od svih bogova; jer u onome čime su se razmetali, on je bio iznad njih. 12 Tada Jitro, tast Mojsijev, uze paljenicu i druge žrtve da ih prinese Bogu. I dođe Aron i sve izraelske starješine da s tastom Mojsijevim blaguju kruha pred Bogom. 13 I dogodi se sutradan da Mojsije sjede suditi puku. A puk je stajao oko Mojsija od jutra do mraka. 14 Pa kad Mojsijev tast vidje sve što on čini za puk, reče: »Što ti to toliko radiš s pukom? Zašto ti sâm sjediš, a sav puk stoji oko tebe od jutra do mraka?« 15 Mojsije pak reče tastu svojemu: »Zato što puk dolazi k meni tražiti od Boga. 16 Kad imaju nešto, dođu k meni. Ja onda rasudim između jednoga i drugoga, i obznanim im odredbe Božje i zakone njegove.« 17 Nato Mojsiju reče tast njegov: »To što ti radiš nije dobro. 18 Zacijelo ćeš se izmoriti, i ti i taj puk što je uza te; jer taj je posao za tebe pretežak, ne možeš ga sam obavljati. 19 Posluhni sad glasa mojega; ja ću te svjetovati, i Bog će biti s tobom: ti stoj pred Bogom za puk i ti donosi Bogu njihove razmirice. 20 I poučavaj ih odredbama i zakonima, i pokazuj im put kojim im je ići i djela koja im je činiti. 21 Ti onda odaberi između svega puka ljude sposobne, koji se boje Boga, ljude vjerne, koji mrze lakomost, pa ih postavi nad njima za tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike. 22 I neka oni sude puku u svako doba pa neka bude ovako: svaku veću stvar donosit će tebi, a svaku manju stvar neka sami rasuđuju. Tako će tebi biti lakše, kad oni s tobom ponesu breme. 23 I ako tako učiniš i Bog ti tako zapovjedi, moći ćeš izdržati, a i sav ovaj puk u miru će otići na svoje mjesto.« 24 I Mojsije posluša glas tasta svojega pa učini sve što mu reče. 25 Tako Mojsije između svega Izraela izabra ljude sposobne i postavi ih puku za poglavare: tisućnike, stotnike, pe­desetnike i desetnike. 26 Oni su dakle sudili puku u svako doba; teže slučajeve donosili su Mojsiju, a sve manje slučajeve rasudili bi sami. 27 Potom Mojsije otpusti svojega tasta, i on ode u svoju zemlju.