Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 34

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 34.

1 I reče Gospod Mojsiju: »Iskleši sebi dvije kamene ploče kao i prijašnje, a ja ću na ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. 2 I budi gotov do jutra. Onda ujutro uzađi na goru Sinaj te ondje, navrh gore, stani preda me. 3 Ali nitko neka s tobom ne uzlazi i nitko nek se ni ne pojavljuje nigdje na gori. Neka ni ovce ni goveda ne pasu ispred te gore.« 4 Tako Mojsije isklesa dvije kamene ploče, kao i prijašnje, pa ujutro podrani i uzađe na goru Sinaj, kako mu je Gospod zapovjedio. A dvije kamene ploče uze u ruku svoju. 5 I siđe Gospod u oblaku te ondje stajaše s njim. I izusti ime: »Gospod.« 6 I Gospod prođe ispred njega te viknu: »Gospod, Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnjev, a bogat milosrđem i istinom; 7 iskazuje milosrđe tisućama, prašta bezakonje i prijestup i grijeh, ali krivca nipošto ne ostavlja nekažnjena, kažnjavajući bezakonje otaca na sinovima i na sinovima sinova, sve do trećega i četvrtoga koljena.« 8 A Mojsije pohita te se pokloni do zemlje i iskaže štovanje. 9 Tada reče: »Ako sam sad našao milost u tvojim očima, Gospodine, molim te, neka moj Gospodin ide posred nas iako je ovo puk tvrde šije; i oprosti nam naše bezakonje i grijeh naš, i primi nas za svoju baštinu.« 10 Tada Bog reče: »Ja, evo, sklapam savez. Pred cijelim tvojim pukom činit ću čudesa kakvih nije bilo ni u kojoj zemlji i ni u kojem narodu. I sav puk među kojim ti živiš vidjet će djelo Gospodnje, jer strašno je ono što ću ja s tobom učiniti.11 Ti, stoga, drži što ti ja danas zapovijedam. Gle, protjerat ću ispred tebe Amorejce i Kanaance i Hetite i Perižane i Hivijce i Jebusejce. 12 Pazi da ne sklapaš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ti ideš, da ne budu zamkom u tvojoj sredini. 13 Nego porušite njihove žrtvenike i razorite stupove njihove i isijecite im ašere 14 (ta ne smijete se klanjati drugomu bogu, jer Gospod — ime mu je Ljubomorni — on je ljubomoran Bog), 15 da ne bi sklapali saveza sa stanovnicima one zemlje pa te oni, odajući se bludu sa svojim bogovima i prinoseći žrtvu svojim bogovima, pozovu da jedeš od žrtve njihove, 16 a ti staneš uzimati od njihovih kćeri žene svojim sinovima pa njihove kćeri, odajući se bludu sa svojim bogovima, i tvoje sinove navedu na blud sa svojim bogovima. 17 Ne pravi sebi livenih bogova. 18 Drži Blagdan neukvasanih kruhova. Sedam dana jedi neukvasane kruhove, kako sam ti zapovjedio, u određeno vrije­me u mjesecu abibu, jer si u mjesecu abibu izašao iz Egipta. 19 Sve što prvo otvori maternicu moje je, kao i sva muška prvenčad tvoje stoke, bilo goveda ili ovaca. 20 A prvenče magarca otkupi janjetom. Ako li gane otkupiš, onda mu slomi vrat. Sve prvorođence sinova svojih otkupljuj. I neka se nitko ne pojavljuje preda mnom praznih ruku. 21 Šest dana radi, a sedmoga dana ot­počini; i o oranju i o žetvi otpočini. 22 Svetkuj i Blagdan tjedana, prvina pšenične žetve, i Blagdan berbe na prekretu godine. 23 Triput na godinu neka se svi tvoji muškarci pojave pred Gospodinom, Gospodom, Bogom Izraelovim. 24 Jer ja ću protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje međe te nitko neće hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini budeš uzlazio da se pojaviš pred Gospodom, Bogom svojim. 25 Od žrtve moje ne prinosi krvi ni s čim ukvasanim, i žrtvu za blagdan Pashe ne ostavljaj do jutra. 26 Prvine prvina plodova svoje zemlje donesi u dom Gospoda, Boga svojega. Ne kuhaj kozleta u mlijeku majke njegove.« 27 Onda Gospod reče Mojsiju: »Ti zapiši ove riječi, jer sam na temelju ovih riječi s tobom i s Izraelom sklopio savez.« 28 I bijaše ondje s Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. I napisa na ploče riječi saveza — Deset zapovijedi. 29 I dogodi se, kad je Mojsije sišao s gore Sinaja (a u Mojsijevoj ruci bijahu dvije ploče Svjedočanstva kad je sišao s gore), da Mojsije nije ni znao da je koža njegova lica sjajila dok je razgovarao s njim. 30 Tad Aron i svi sinovi Izraelovi ugledaše Mojsija; kad gle, koža je njegova lica sjajila. I bojahu se pristupiti k njemu. 31 Tada ih Mojsije zovnu, a Aron i svi glavari zajednice vratiše se k njemu. Onda je Mojsije s njima razgovarao. 32 Nakon toga pristupiše i svi sinovi Izraelovi, a on im zapovjedi sve što mu je Gospod govorio na gori Sinaju. 33 A kad je Mojsije završio razgovor s njima, stavi koprenu preko lica svojega. 34 I kad bi Mojsije ulazio pred Gospoda da razgovara s njim, skinuo bi koprenu, sve dok ne bi ponovo izlazio. A kad bi izašao, govorio bi sinovima Izraelovim ono što mu je Gospod zapovjedio. 35 A sinovi bi Izraelovi gledali lice Mojsijevo, kako sjaji koža lica Mojsijeva. Tada bi Mojsije ponovo stavio koprenu preko lica svojega, sve dok ne bi ušao da razgovara s njim.