Izlazak 37

11. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 37.

1 A Becalel načini Kovčeg od akacijina drveta: dva i pol lakta dug te lakat i pol širok i lakat i pol visok. 2 I iznutra i izvana obloži ga čistim zlatom, i načini mu zlatan vijenac uokolo. 3 I salije mu četiri zlatna prstena na četiri njegova ugla: dva prstena s jedne njegove strane i dva prstena s druge njegove strane. 4 Načini i motke od akacijina drveta i obloži ih zlatom. 5 Onda provuče motke kroz prstenove na stranama Kovčega, da se Kovčegmože nositi. 6 I Pomirilište načini od čistoga zlata: dva i pol lakta dugo te lakat i pol široko. 7 Načini i dva keruba, načini ih od skovana zlata, na dva kraja Pomirilišta: 8 jednoga keruba na jednome kraju, a drugoga keruba na drugome kraju. Kerube na oba kraja načini u jednom komadu s Pomirilištem. 9 A u kerubâ krila bijahu raširena uzgor, krilima svojim zaklanjahu Pomirilište; a lica im gledahu jedno prema drugome, ali tako da lica kerubâ budu okrenuta prema Pomirilištu. 10 I načini stol od akacijina drveta: dva lakta dug i lakat širok te lakat i pol visok. 11 I obloži ga čistim zlatom, a uokolo mu načini zlatan vijenac. 12 Načini mu i obod uokolo, širine dlana, a po obodu mu načini zlatan vijenac unaokolo. 13 I salije mu četiri zlatna prstena pa te prstenove stavi na četiri ugla koja bijahu kod četiri noge njegove. 14 Tik do oboda bijahu prstenovi, kao držači za motke, da se stol može nositi. 15 A motke za nošenje stola načini od akacijina drveta i obloži ih zlatom. 16 I posuđe što je imalo stajati na stolu načini od čistoga zlata: zdjele njegove i lonce njegove i kaleže njegove i kotlove njegove kojima će se lijevati ljevanice. 17 Načini i svijećnjak od čistoga zlata, načini svijećnjak od zlata skovana. Njegov stalak i grane njegove, njegove čaške, njegovi pupoljci i cvjetovi njegovi bijahu u jednom komadu s njim. 18 I šest je grana izbijalo s njegovih strana: tri grane svijećnjaka s jedne njegove strane, a tri grane svijećnjaka s druge njegove strane. 19 Na jednoj grani bile su tri čaške u obliku badema te pupoljak i cvijet; i na drugoj grani bile su tri čaške u obliku badema te pupoljak i cvijet. Tako je bilo na svih šest grana što izbijahu iz svijećnjaka. 20 A na samome svijećnjaku bile su četiri čaške u obliku badema, svaka sa svojim pupoljcima i svojim cvjetovima. 21 I ispod prvih dviju grana što izlaze iz njega bio je pupoljak, i ispod drugih dviju grana što izlaze iz njega bio je pupoljak, i ispod trećih dviju grana što izlaze iz njega bio je pupoljak. Tako je bilo za svih šest grana što izlaze iz njega. 22 Njihovi pupoljci i njihove grane bile su u jednom komadu s njim. Sve je to bilo od jednoga skovanoga komada od čistoga zlata. 23 I načini njegovih sedam svjetiljaka te njegove usekače i njegove podloške od čistoga zlata. 24 Od talenta čistoga zlata načini njega i sav pribor njegov. 25 Onda načini kadioni žrtvenik od akacijina drveta: lakat dug i lakat širok — u četvorinu — te dva lakta visok. Rogovi su mu bili u jednom komadu s njim. 26 I obloži ga čistim zlatom: gornjište njegovo i pobočke njegove uokolo i rogove njegove; i načini mu zlatan vijenac uokolo. 27 Načini mu i dva zlatna prstena ispod vijenca njegova, s obiju njegovih strana. Postavi ih s obiju njegovih strana da budu držači za motke na kojima se on nosi. 28 A motke načini od akacijina drveta i obloži ih zlatom. 29 Onda načini ulje za sveto pomazanje i čisti miomirisni kâd, kako ga pravi pomastar.