Izlazak 38

12. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 38.

1 Načini i žrtvenik za paljenice od akacijina drveta: pet lakata dug i pet lakata širok — u četvorinu — te tri lakta visok. 2 A na četiri njegova ugla načini mu rogove. Rogovi mu bijahu u jednom komadu s njim. Zatim ga obloži mjeđu. 3 Načini i sav pribor za žrtvenik: lonce i lopatice i kotliće, viljuške i kadionike; sav njegov pribor načini od mjedi. 4 Za žrtvenik načini i rešetku, mrežu od mjedi, ispod oboda njegova, odozdo pa sve do sredine njegove. 5 I salije četiri prstena za četiri kraja mjedene rešetke da služe kao držači za motke. 6 A motke načini od akacijina drveta i obloži ih mjeđu. 7 Onda provuče motke kroz prstenove na stranama žrtvenika da se na njima nosi. Načini ga šuplja, od ploča. 8 Potom načini mjedeni umivaonik i mjedeno postolje za nj od zrcala služnica koje su služile na ulazu u Šator sastanka. 9 Zatim načini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od upredena lana od stotinu lakata. 10 Njihovih dvadeset stupova s njihovih dvadeset podnožja bilo je od mjedi. Kuke na stupovima i vrpce njihove bile su od srebra. 11 I na sjevernoj strani bijahu zavjese od stotinu lakata; njihovih dvadeset stupova s njihovih dvadeset podnožja bilo je od mjedi. Kuke na stupovima i vrpce njihove bile su od srebra. 12 A sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata s njihovih deset stupova i deset njihovih podnožja. Kuke na stupovima i vrpce njihove bile su od srebra. 13 I s istočne strane bijahu zavjese od pedeset lakata. 14 S jedne strane dveri bijahu zavjese od petnaest lakata s njihova tri stupa i tri njihova podnožja. 15 I s druge strane dvorišnih dveri na objema stranama bijahu zavjese od petnaest lakata s njihova tri stupa i tri njihova podnožja. 16 Sve zavjese uokolo dvorišta bile su od upredena lana. 17 A podnožja za stupove bijahu od mjedi. Kuke na stupovima i vrpce njihove bijahu od srebra, a i vrhovi njihovi bijahu srebrom presvučeni. I svi ti dvorišni stupovi bijahu ovijeni vrpcama srebrnim. 18 A zaslonac na dvorišnim dverima bijaše tkalački uradak, od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana; i bio je dug dvadeset lakata, a visok — po širini — pet lakata, kao i dvorišne zavjese. 19 A njihova četiri stupa s njihova četiri podnožja bijahu od mjedi. Njihove pak kuke bijahu od srebra, a i vrhovi njihovi bijahu srebrom presvučeni i vrpce im bijahu srebrne. 20 A svi klinovi tabernakula i dvorišta uokolo bijahu od mjedi. 21 To je popis stvari za tabernakul, tabernakul Svjedočanstva, kako su pobrojene na zapovijed Mojsijevu za službu levita, rukom Itamara, sina svećenika Arona. 22 I Becalel, sin Urija, sina Hurova, iz plemena Judina, učini sve što Gospod bijaše zapovjedio Mojsiju. 23 A s njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar i umješnik i tkalac modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana. 24 Sve zlato što je bilo utrošeno u poslu u svim radovima oko svetišta, i zlato od prikaznice, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela, prema šekelu svetišta. 25 A srebra od onih iz zajednice koji su se ubrajali bilo je stotinu talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela, prema šekelu svetišta; 26 beka po glavi (to jest pola šekela, prema šekelu svetišta) od svakoga koji je potpadao među one koji se ubrajaju, od dvadeset godina pa naviše — od šest stotina tri tisuće petsto i pedeset ljudi. 27 I od stotinu talenata srebra bijahu salivena podnožja za Svetište i podnožja za zastor: sto podnožja od sto talenata, talent za podnožje. 28 A od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načini kuke za stupove pa im obloži vrhove i napravi vrpce za njih. 29 A mjedi od prikaznice bilo je sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela. 30 I načini od njega podnožja za ulaz u Šator sastanka te žrtvenik od mjedi i mjedenu rešetku za nj, kao i sav pribor za žrtvenik; 31 zatim podnožja uokolo dvorišta i podnožja za dvorišne dveri, te sve klinove za tabernakul i sve klinove uokolo dvorišta.