Izlazak 5

10. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 5.

1 I odoše potom Mojsije i Aron te rekoše faraonu: »Ovako veli Go­spod, Bog Izraelov: ‘Pusti moj puk da mi u pustinji održi svetkovinu!’« 2 Ali faraon reče: »Tko je Gospod da bih ja poslušao glasa njegova te pustio Izraela? Gospoda ne poznajem, a i neću pustiti Izraela.« 3 Oni pak rekoše: »Bog Hebrejâ objavio se nama. Molimo te, pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Gospodu, Bogu našemu, da nas ne satre kugom ili mačem.« 4 Nato im reče kralj egipatski: »Mojsije i Arone, zašto odvraćate puk od radova njegovih? Idite za svojim poslom!« 5 I reče faraon: »Evo, mnogo je sad puka u zemlji, a vi ih ustavljate od poslova njihovih!« 6 I faraon zapovjedi još istoga dana nadglednicima nad pukom i bilježnicima njihovim govoreći: 7 »Više ne dajite puku slame za pravljenje opeke kao dosad. Neka sami idu i slamu si skupljaju! 8 Ali tražite od njih onu količinu opeka što su je oni i dosad pravili. Ne smanjujte je! Ta oni su lijeni, zato oni viču govoreći: ‘Hajdemo prinijeti žrtvu Bogu našemu!’ 9 Navalite poslove na te ljude pa neka rade, da se ne bi obazirali na lažne riječi.« 10 Tada nadglednici puka i bilježnici njihovi izađoše te rekoše puku govoreći: »Ovako kaže faraon: ‘Ja vam neću davati slame. 11 Idite sami, nabavite si slame gdje god je možete naći; ali od posla vam se neće smanjiti ništa!’« 12 I rasprši se puk po svoj zemlji egipatskoj da bi skupio pljevu umjesto slame. 13 A nadglednici su ih požurivali govoreći: »Izvršite svoj posao, svoju dnevnu normu, kao i prije dok je bilo slame.« 14 A bilježnike sinova Izraelovih, koje nad njima bijahu postavili faraonovi nadglednici, tukli su govoreći: »Zašto niste ni jučer ni danas izvršili svoj zadatak praveći opeke kao i prije?« 15 Onda bilježnici sinova Izraelovih odu i zavape faraonu govoreći: »Zašto ovako postupaš sa slugama svojim? 16 Slame se više ne daje slugama tvojim, a govore nam: ‘Napravite opeku!’ Eno, i tuku sluge tvoje, a kriv je tvoj puk.« 17 No on reče: »Lijenčine ste vi, lijenčine! Zato vi kažete: ‘Hajdemo prinijeti žrtvu Gospodu.’« 18 Zato sad, hajde na posao! A slame vam se neće davati, ali morate napraviti zadanu količinu opeke.«19 I uvidješe bilježnici sinova Izraelovih da je zlo po njih što im se kaza: »Ne smanjujte količinu opeka svojih, svoju dnevnu normu!« 20 I otišavši od faraona, susretnu Mojsija i Arona koji stajahu ondje da se sretnu s njima. 21 Tada im rekoše: »Neka vas Gospod gleda i sudi! Ta omrazili ste nas u očima faraonovim i u očima slugu njegovih: dali ste im mač u ruku da nas pobiju.« 22 Nato se Mojsije vrati Gospodu i reče: »Gospodine, zašto si navukao zlo na ovaj puk? Zašto si me poslao? 23 Ta otkad sam došao faraonu da bih govorio u tvoje ime, on nanosi zlo puku ovomu; a ti nikako da izbaviš puka svojega.«