Izvor besmrtnosti

15. 05. 2023.

“Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život, i da nastavite vjerovati u ime Sina Božjega.” (1. Ivanova 5,13 — Šarić)

Spasenje duše zahtijeva spoj ljudske i božanske snage. Bog ne namjerava raditi posao koji mogu obaviti ljudi da bi ispunio mjerilo pravednosti. Ljudska bića trebaju učiniti određeni dio. Ljudski rod mora se ujediniti i surađivati s Božanstvom. Milost je izobilno dana svakoj duši. Međutim, da bi to primio, ljudski rod mora se ujediniti s božanskim Pomoćnikom. Ako se ljudi svojevoljno ne odreknu grešnih djela, Krist ne može ukloniti njihov grijeh. Oni moraju svesrdno surađivati s Bogom, biti poslušni Njegovim zakonima pokazujući da cijene veliki dar milosti. Osjećajući svoju ovisnost o Bogu, imajući vjeru u Krista kao svojega Spasitelja, očekujući djelotvornost i uspjeh samo dok budu imali Gospodina pred sobom — upravo na taj način ljudi djeluju u skladu s nalogom: “Sa strahom i drhtanjem nastojte da postignete svoje spasenje.” (Filipljanima 2,12)

Međutim, ljudski napori nisu dovoljni. Oni ne služe ničemu bez božanske sile. Ljudi sami po sebi nemaju se snage boriti sa silama tame. Zato je Krist svoju božansku narav zaodjenuo ljudskom i došao na Zemlju da bi mogao surađivati s nama. Onima koji Ga prime i oslone se na Njegovu spasiteljsku silu, On će dati vrlinu svoje pravednosti. On im daje silu da postanu Božji sinovi. “A svima koji Ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego — od Boga. I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. … Uistinu, svi mi primismo od njegove punine; milost za milost.” (Ivan 1,12-14.16)

Ljudska oruđa ne smiju zaboraviti da u njima nema zasluga kojima bi se preporučila Bogu. Krist je izvor života, jedina sigurnost našeg spasenja, uzvišeni Izvor besmrtnosti. On je Začetnik i Dovršitelj naše vjere. Uzvišeni, veliki posao usavršavanja karaktera ne može se ostvariti bez pomoći koju je Nebo uvijek spremno podariti. (Manuscript 49, 1909.)

Za razmišljanje: Surađujem li s Bogom iz dana u dan u usavršavanju mojeg karaktera?

 

Preporučujemo: