Izvor mudrosti i spoznaje

1. 08. 2023.

“Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je.” (Jakov 1,5)

Kad evanđeoski radnik proučava Kristov život i razmišlja o karakteru Njegove zadaće, svako novo istraživanje otkrit će nešto još zanimljivije od onoga što je otkriveno. Predmet je neiscrpan. Proučavanje Kristova utjelovljenja, Njegove žrtve pomirnice i Njegovog posredničkog djelovanja, zaokupit će um marljivog proučavatelja dokle god traje vrijeme; a gledajući u Nebo s njegovim bezbrojnim godinama, uskliknut će: “Veliko je otajstvo pobožnosti!” (1. Timoteju 3,16)

Mi govorimo o poruci prvog i drugog anđela, i mislimo da malo razumijemo poruku trećeg anđela. Ali dokle god se zadovoljavamo ograničenom spoznajom, nećemo moći steći jasnije poglede na istinu. Onaj tko iznosi riječ života mora uzeti vremena za proučavanje Biblije i ispitivanje vlastitog srca. Ako to zanemari, neće znati kako da služi dušama u potrebi. Marljivi, skromni proučavatelj, koji ozbiljnom molitvom i proučavanjem traži istinu kakva je u Isusu, svakako će biti nagrađen. On traži pomoć, ne od zamisli ljudskih pisaca, već od Izvora mudrosti i spoznaje; a pod vodstvom svetih bića on stječe jasnije razumijevanje istine.

Istina se ne utiskuje u umove silom ili snagom ljudskog oruđa “’već duhom mojim!’ — riječ je Jahve nad Vojskama” (Zaharija 4,6). Temperament ili rječitost onoga koji propovijeda Riječ ne čini njegov rad uspješnim. Pavao može saditi, Apolon zalijevati, ali Bog daje da uzraste. Poznavanje Božje riječi i pokoravanje božanskoj volji čini propovjednikove napore uspješnima.

Srce koje prima Božju riječ nije močvara koja se isparava, nije napukli zdenac koji gubi svoje blago. Ono je slično planinskom potoku koji izvire iz nepresušivog izvora, čija hladna, šumeća voda skače sa stijene na stijenu osvježavajući umorne, žedne i teško opterećene. (Propovjednici Radosne vijesti, str. 205,206)

Za razmišljanje: Ellen G. White piše da Isus, Izvor mudrosti i znanja, želi svima pružiti jasno razumijevanje istine. Kako nepijenje s ovog Izvora utječe na moj duhovni život?